Vergoedingen

Ondersteunend personeel in de huisartsenzorg krijgt een steeds breder en intensiever takenpakket. Daarom is het belangrijk dat er meer doktersassistenten en praktijkondersteuners komen die goed zijn opgeleid. Een leerzame stage is hiervoor essentieel. Om te stimuleren dat er meer stageplaatsen komen verstrekt de SSFH een stagevergoeding aan de stagiair. Daarnaast biedt het fonds een tegemoetkoming aan voor de stagebieder in de kosten van de praktijkbegeleiding. De stagebieder kan ook in aanmerking komen voor een vergoeding uit het Stagefonds Zorg.

Met de activiteit Instroom 600 zorgprofessionals uit andere zorgbranches, streeft de SSFH ernaar 600 zorgprofessionals uit andere zorgbranches, denk aan verpleegkundigen of pedagogische hulpverleners of medewerkers maatschappelijke zorg, in te laten stromen in de huisartsenzorg. Potentiƫle kandidaten zullen vaak bij- of omgeschoold worden. Om de kandidaten hierin tegemoet te komen, heeft de SSFH een vergoeding van maximaal 800 euro beschikbaar gesteld. Meer informatie hierover volgt.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de SSFH? Neem dan contact op met de helpdesk, info@ssfh.nl T 070 3765 895.