Vergoedingen

Ondersteunend personeel in de huisartsenzorg krijgt een steeds breder en intensiever takenpakket. Daarom is het belangrijk dat er meer doktersassistenten en praktijkondersteuners komen die goed zijn opgeleid. Een leerzame stage is hiervoor essentieel. Om te stimuleren dat er meer stageplaatsen komen verstrekt de SSFH een stagevergoeding aan de stagiair. Daarnaast biedt het fonds een tegemoetkoming aan voor de stagebieder in de kosten van de praktijkbegeleiding.

Vergoeding voor stagiairs bij huisartsen(posten)

Stagiairs kunnen bij de SSFH een stagevergoeding aanvragen. Dit is maximaal € 100,= bruto per maand bij een stageweek van minimaal 23 uur. Bij een stageweek van minder dan 23 uur per week wordt de vergoeding berekend naar rato. Stagiairs kunnen de vergoeding per 1 januari 2014 zelf rechtstreeks bij de SSFH aanvragen. De loonadministratie voor de stagiair verloopt vervolgens via het fonds, waardoor de administratieve last voor werkgevers tot een minimum wordt beperkt. Stagebieders kunnen nog een stagevergoeding aanvragen tot 1 oktober 2014 over een stage die plaatsvond in het schooljaar 2013-2014 tot en met 31 december 2013.

Vergoeding praktijkbegeleiding voor huisartsen(posten)

Het opleiden van een stagiair kost de nodige tijd en investering. Om hierin tegemoet te komen kunnen huisartsen(posten) die een stageplaats aanbieden een vergoeding van maximaal € 100,= bruto per maand aanvragen voor de praktijkbegeleiding bij een stageweek van minimaal 23 uur. Bij een stageweek van minder dan 23 uur per week wordt de vergoeding berekend naar rato.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de SSFH? Neem dan contact op met de helpdesk, info@ssfh.nl T 070 3765 895.