Vergoedingen

Ondersteunend personeel in de huisartsenzorg krijgt een steeds breder en intensiever takenpakket. Daarom is het belangrijk dat er meer doktersassistenten en praktijkondersteuners komen die goed zijn opgeleid. Een leerzame stage is hiervoor essentieel. Om te stimuleren dat er meer stageplaatsen komen verstrekt de SSFH een stagevergoeding aan de stagiair. Daarnaast biedt het fonds een tegemoetkoming aan voor de stagebieder in de kosten van de praktijkbegeleiding. De stagebieder kan ook in aanmerking komen voor een vergoeding uit het Stagefonds Zorg.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de SSFH? Neem dan contact op met de helpdesk, info@ssfh.nl T 070 3765 895.