Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Gezond werken

Werken draagt positief bij aan ons welbevinden en daarmee ook aan onze gezondheid. Anderzijds kan werken ook negatieve effecten met zich mee brengen. Een onveilige of ongezonde werkomgeving kunnen juist een risico vormen voor onze gezondheid. De werknemer speelt zelf een belangrijke rol in het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. De werkgever is verantwoordelijk om de juiste condities te scheppen om dit mogelijk te maken. De basis hiervoor is de RI&E (Risico-Inventarisatie en –Evaluatie), die bestaat uit een lijst van alle risico’s en een plan van aanpak om de risico’s te beperken. In de Arbocatalogus staan oplossingen voor de risico’s. De arbocatalogus is een op maat gemaakt oplossingenboek voor arbo-risico’s die in huisartsenzorg voorkomen. De arbocatalogus is tot stand gekomen in samenwerking met de branche en de vakbonden.