Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Bijdrage SSFH

Werkgevers en werknemers hebben SSFH opgericht om arbeidsmarktvraagstukken in de huisartsenzorg adequaat en vroegtijdig te kunnen signaleren en aan te pakken. Om de activiteiten van het fonds te kunnen financieren en de lasten binnen de branche te verdelen, wordt van jou als werkgever én werknemer een bijdrage gevraagd. 

De eerstelijns zorg, met de huisartsenzorg als belangrijkste onderdeel, krijgt er steeds meer taken bij. De sector neemt al jaren in omvang en betekenis toe en die groei zet door. Steeds meer huisartsen kiezen daarom voor een samenwerkingsverband. Praktijken groeien en het aantal solopraktijken neemt af. De huisarts wordt meer en meer de spil van een breder zorgnetwerk. Voor deze groei zijn nieuwe medewerkers nodig en ontstaan er nieuwe functies. De huisarts is niet meer alleen arts, maar ook vaker werkgever en manager. Het is de ambitie van SSFH om de huisarts én de medewerkers te ondersteunen bij de veranderingen in hun werk.