Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

SSFH gebruikt gegevens PFZW voor heffing

Om het pensioengevend salaris van een huisartsenpraktijk of -post vast te stellen maakt SSFH gebruik van de gegevens van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Aan het verstrekken van gegevens stelt PFZW in zijn Uitvoeringsreglement een aantal voorwaarden. Meer informatie over deze voorwaarden is te vinden in het uitvoeringsreglement (pagina 45) op www.pfzw.nl > Werkgevers > Het pensioen > Statuten en reglementen

Zo moet SSFH voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat een werkgever, wanneer hij of zij een eenmanszaak voert of minder dan drie medewerkers in dienst heeft, bezwaar kan maken tegen de gegevensverstrekking door PFZW.  
Dit betekent overigens niet dat de bijdrage komt te vervallen. Dit bezwaar is er voor bedoeld om te voorkomen dat SSFH inzicht kan krijgen in het inkomen van de medewerkers. De werkgever moet dan een eigen opgave insturen.

Heb je een eenmanszaak of minder dan drie medewerkers in dienst? En wil je bezwaar maken tegen gegevensverstrekking door PFZW? Dan kan dit door het bezwaarformulier te downloaden, volledig in te vullen en ondertekend op te sturen naar:

PFZW

Afd. Aan- en afsluiten
Postbus 117
3700 AC Zeist

Let je er op dat het formulier volledig ingevuld is? Alleen dan wordt het bezwaar namelijk in behandeling genomen.

Wordt een bezwaar als terecht beoordeeld, dan moet de werkgever de SSFH-bijdrage nog steeds betalen. Vraag hiervoor een formulier op bij info@ssfh.nl.