Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Cao Huisartsenzorg en Cao SSFH

In een cao worden afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden die voor een hele branche gelden. De afkorting staat voor: collectieve arbeidsovereenkomst.

De afspraken in de Cao Huisartsenzorg gaan onder meer over loon, werktijden, vakantie en inzetbaarheid.

Daarnaast heeft SSFH ook een eigen cao. Daarin zijn de afspraken vastgelegd over het doel en de activiteiten van het fonds, de reglementen rondom de vergoedingen en de bijdrage aan SSFH vanuit werkgevers en werknemers.