Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Meer dan 1500 stagevergoedingen uitgekeerd

In 2017 zijn tot nu toe 1.570 aanvragen voor stagevergoeding en vergoeding praktijkbegeleiding aangevraagd en uitgekeerd. In totaal betekent dit een impuls van € 1.6 miljoen aan de sector om het aanbieden van stageplaatsen te stimuleren. Eind 2016 is het gebruiksvriendelijke vergoedingenportaal, mijn-ssfh.nl, online gegaan. Hierin hebben inmiddels al 2.800 huisartsenposten en –praktijken een account aangemaakt om gemakkelijk een aanvraag in te kunnen dienen. 

De meeste aanvragen zijn gedaan voor stagiaires in opleiding voor doktersassistent. Daarnaast worden ook regelmatig vergoedingen uitgekeerd voor POH en POH GGZ. De vergoeding wordt soms ook aangevraagd voor stagiaires HBO-V, Apothekersassistent of Physician Assistant. De voorwaarden om een vergoeding aan te vragen staan in het Reglement Vergoedingen. Belangrijkste voorwaarde is dat de stagebieder premie afdraagt aan SSFH en dat de stagiair een stage volgt in het kader van een erkende beroepsopleiding.

Om de beschikbaarheid van stageplaatsen te stimuleren, kunnen werkgevers via SSFH een vergoeding aanvragen voor het begeleiden van stagiairs in huisartsenpraktijken en –posten en voor de aan de stagiair uitgekeerde stagevergoeding. Daarnaast werkt SSFH samen met scholen, zorggroepen en andere regionale betrokkenen om de kwantitatieve maar ook kwalitatieve problemen rondom stages op te lossen.