Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Wanneer krijg ik mijn stagevergoeding?

Leon Vincken

Column voorzitter SSFH: Leon Vincken

Dit is volgens mij de meest gestelde vraag van de afgelopen weken. En begrijpelijk ook! De gebruikelijke route van de afgelopen twee jaar waarin de stagevergoeding rechtstreeks werd uitgekeerd aan de stagiair, is niet meer mogelijk in 2016. De belastingdienst komt in overleg met SSFH tot de conclusie dat het de stagebieder is die de stagevergoeding moet uitbetalen. Dat is jammer en brengt een hele boel extra rompslomp, onduidelijkheid maar ook nieuwe regels met zich mee. Als voorzitter heb ik er samen met mijn collega bestuursleden alles aan gedaan om dit tot een minimum te beperken. Maar ja, als er aan de weg gewerkt wordt, is er meestal toch wel sprake van hinder. We blijven ernaar streven de nieuwe aanpak, waarbij de stagevergoeding weer als vanouds aangevraagd moet worden door de werkgever huisarts, met zo weinig mogelijk regels te omkleden. Het moet gewoonweg eenvoudig blijven. Een stagevergoeding moet heel snel, zonder al te veel poespas kunnen worden aangevraagd en betaald. Gelukkig zijn er zeer velen in het veld die niet bij de pakken neer zitten maar gelijk met oplossingen en ideeën aankomen hoe we het zo eenvoudig mogelijk kunnen regelen. Dank voor al deze suggesties die we zeker ter harte nemen en waar mogelijk ook implementeren.

Intussen vragen we van de stagiaires zelf veel geduld. Was je al blij dat je stagevergoeding rechtstreeks kreeg en vaak ook gelijk na je stageperiode, nu gaat dat even wat langer duren. Onze systemen moeten om en we moeten alle liggende aanvragen omzetten naar een betaling via de stagebieders. Dat is voor een aantal een flinke zure appel omdat ze voor hun vakantie al graag hun verdiende vergoeding hadden gehad. Ik hoop dat het toch nog voor iedereen lukt om tijdig alles uit te betalen. Soms moeten we daarvoor even in de telefoon en vragen dan aan de stagebieder of hij ons ook kan helpen met het snel opnieuw uitkeren. Dat lukt. Wederom met dank!

Terugblik

Ondanks deze tegenvaller kan het fonds terugkijken op een succesvolle periode. Natuurlijk kan het beter, maar onze financiën zijn op orde, doelen worden grotendeels behaald en stagebieders en stagiaires weten ons goed te vinden. Voor ons traject nieuwe instroom tellen we maar liefst 1.600 geïnteresseerden, onze nieuwe website wijst inmiddels iedereen snel de weg naar onze projecten, de workshops veilig werken worden goed bezocht.

Ben je nog op zoek naar een training hoe om te gaan met agressie en geweld, of wil je meer weten over tegemoetkoming voor studiekosten? Klik dan zeker even snel op een van onze site pagina’s. Later deze maand treft u daar ook ons jaarverslag waarin we in woord en cijfers meer toelichten waar we staan.

De eerstelijnszorg verandert snel, net als de hele zorgsector. In die veranderingen wordt een grote flexibiliteit van alle werkenden gevraagd. SSFH heeft als doel om samen met partijen in het veld ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkt goed blijft aansluiten op de veranderingen. Maar ook dat we tegelijkertijd het werkgeverschap waar mogelijk ondersteunen met handige instrumenten die de bedrijfsvoering vereenvoudigen, zoals één arbocatalogus voor de hele branche, een catalogus waar binnenkort nieuwe risico’s en het voorkomen daarvan worden opgenomen.  We bedenken dit niet allemaal in Utrecht maar zijn ook in de regio aanwezig dicht bij huis. Lees hiervoor bijvoorbeeld het interview met Michiel van de Heuvel.

Alvast een fijne zomerse periode gewenst!

Leon Vincken
Voorzitter SSFH