Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Medewerking werkgevers gevraagd voor stagiairs die hun stagevergoeding nog niet hebben ontvangen

SSFH mag per 1 januari 2016 van de Belastingdienst niet meer de stagevergoedingen rechtstreeks aan de stagiair uitbetalen. De gesprekken met de Belastingdienst zijn onlangs afgerond. Dit heeft tot gevolg gehad dat SSFH een groot aantal stagiairs hun stagevergoeding nog niet kon uitbetalen. Zij hebben uw hulp nodig om deze alsnog te ontvangen. Helpt u mee?

In 2014 en 2015 hebben duizenden stagiairs direct bij SSFH hun stagevergoeding aangevraagd. SSFH heeft dit gedaan op verzoek van cao-partijen in de huisartsenzorg met als doel om de huisarts als werkgever zoveel mogelijk administratief te ontlasten. De Belastingdienst heeft helaas medio 2015 een principestandpunt ingenomen dat SSFH geen stagevergoeding direct aan stagiairs kan uitbetalen, maar dat deze plicht ligt bij de huisarts als (tijdelijk) werkgever van deze stagiair(s). SSFH heeft hierover met de Belastingdienst onderhandeld met als resultaat dat SSFH per 1 januari 2016 geen stagevergoeding zelf mag uitbetalen. Dit is een grote teleurstelling voor ons. Uit zorgvuldigheid omdat de gesprekken nog liepen konden wij hierover niet eerder werkgevers en stagiairs informeren.

Samenvattend: alle werkgevers moeten per 1 januari 2016 de stagevergoeding weer direct zelf betalen aan de stagiairs.

Vervelend bericht aan 1.200 stagiairs

Inmiddels hebben wij al ruim 1.200 stagiairs vanaf begin 2016 niet meer kunnen uitbetalen. Dit is heel vervelend, vooral omdat veel stagiairs al maanden op hun geld wachten. Inmiddels zijn ongeveer 1.200 stagiairs geïnformeerd dat zij niet meer via SSFH een stagevergoeding ontvangen, maar dat SSFH dit via hun (veelal ex-)werkgever zal overmaken.

De stagiairs om wie het gaat hebben de hulp  van (ex) werkgevers hard nodig: wij kunnen alleen uitbetalen wanneer de huisarts ontbrekende gegevens invult.

Wat moet de huisarts doen wanneer de (ex)stagiair de vergoeding nog niet heeft ontvangen?

Omdat tot nu toe de stagevergoeding en vergoeding praktijkbegeleiding apart van elkaar aangevraagd moest worden, hebben wij niet de contact- en bankgegevens van de stagebieder geregistreerd voor deze specifieke stagevergoedingen. Alle stagiairs die hun stagevergoeding nog niet hebben ontvangen, hebben daarom van SSFH een mail ontvangen, met een link naar een speciale website waarop de voor hun aanvraag nog ontbrekende gegevens moeten worden ingevuld. Omdat dit de gegevens van de stagebieder zijn, willen wij graag dat de stagebieder zelf de aanvraag uiteindelijk indient.

Stagiair kan dus contact opnemen over de stagevergoeding

SSFH heeft aan de stagiair gevraagd contact op te nemen met de stagebieder om de voor ons  noodzakelijke gegevens op te vragen. Wij vragen de stagebieder deze gegevens zo snel mogelijk via de speciale website in te vullen. Zodra wij alle gegevens hebben ontvangen, maken wij direct het volledige, bruto stagebedrag waar de stagiair recht op heeft, aan de stagebieder over. Wij verzoeken dan vriendelijk het overgemaakte stagebedrag, na afdracht van de loonbelasting (dus netto), zo snel mogelijk over te maken aan de stagiair. Dit betekent ook dat de stagiair in de loonadministratie wordt opgenomen.

Werkt u mee?

Vanuit SSFH zijn we heel teleurgesteld in het principestandpunt van de Belastingdienst, maar we hebben geen andere keuze. Begrijpelijk hebben al diverse stagiairs hun ongenoegen geuit richting SSFH. Wij, maar vooral de stagiairs, stellen het dan ook zeer op prijs wanneer huisartsen die er mee te maken krijgen, eraan meewerken dat deze stagiairs zo snel mogelijk hun stagevergoeding (netto) ontvangen.

Ook voor u als (ex)werkgever van de stagiair is dit extra belastend en kostenverhogend (bijvoorbeeld omdat u kosten moet maken voor het loonstrookje). Om dit te compenseren zal SSFH voor alle nieuwe aanvragen de vergoeding praktijkbegeleiding verhogen. De hoogte daarvan wordt door het bestuur vastgesteld en wij houden u hiervan op de hoogte.

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen over de wijzigingen in de stagevergoedingen en vergoeding praktijkbegeleiding? Kijk dan bij de veelgestelde vragen. Of neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar stagevergoedingen@ssfh.nl.