Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

SSFH-vergoedingen verhoogd en vereenvoudigd

In mei 2016 heeft u van SSFH informatie ontvangen dat SSFH van de Belastingdienst niet meer direct de stagevergoeding aan stagiairs kan uitbetalen, maar dat dit via de stagebieder moet verlopen. Een bijzonder vervelende beslissing die extra werk met zich meebrengt voor u en de stagiair. SSFH kan helaas geen financiële tegemoetkoming bieden in die kosten van extra werk. In de afgelopen periode hebben SSFH en cao-partijen gewerkt aan een financiële tegemoetkoming die past binnen onze (statutaire) mogelijkheden. Dit is het resultaat:

1.     SSFH verhoogt de vergoeding praktijkbegeleiding met € 15 per maand met terugwerkende kracht per 1 januari 2016

SSFH verhoogt alle aanvragen voor vergoedingen praktijkbegeleiding voor die periode. Als u al een aanvraag heeft ingediend (en/of de vergoeding al heeft ontvangen) hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen. De vergoeding praktijkbegeleiding is bedoeld voor de scholing die u de stagiaires in het kader van hun erkende beroepsopleiding biedt.

2.     De vergoedingen van SSFH worden per 1 september vereenvoudigd

De vergoeding praktijkbegeleiding wordt per 1 september 2016:

 • € 115 per maand voor stages gelijk of meer dan 15,0 uren per werkweek
 • € 80 per maand voor stages minder dan 15,0 uren per werkweek

De stagevergoeding wordt per 1 september 2016:

 • € 150 per maand voor stages gelijk of meer dan 15,0 uren per werkweek
 • € 100 per maand voor stages minder dan 15,0 uren per werkweek

De stagiair heeft recht op deze vergoeding en ontvangt deze via de stagebieder. SSFH vergoedt deze stagevergoeding aan u.

SSFH komt u tegemoet zodat u nog maar één aanvraag hoeft te doen voor zowel de stagevergoeding als de vergoeding praktijkbegeleiding. De vergoeding praktijkbegeleiding is  hiermee blijvend verhoogd en de vergoedingen voor kleinere stages (bijvoorbeeld van één dag per week) worden ruimer vergoed.

3.     U kunt vanaf september veel eenvoudiger uw aanvragen voor vergoeding indienen

SSFH start per september met een nieuw gebruiksvriendelijk aanvraagportaal voor uw aanvragen voor vergoedingen bij SSFH. Via dit portaal maakt u éénmalig een account aan. Daarna hoeft u via uw vaste inlog alleen nog maar de informatie van de stagiairs in te sturen om de vergoedingen te kunnen aanvragen en ontvangen. U ziet online welke documenten nog ontbreken, kunt aanvragen controleren of conceptaanvragen opslaan. Dit portaal zorgt ervoor dat u veel gemakkelijker en sneller uw aanvragen voor vergoedingen kunt indienen en u heeft overzicht over al uw ingediende aanvragen.

Veel misverstanden over de positie van de stagiair.  Korte antwoorden op uw vele vragen:

Er zijn veel vragen bij SSFH gekomen. Onderstaand ontvangt u de top-3 vragen met de antwoorden. In het kort komt het hier op neer: in de relatie tussen u en de stagiair is niets veranderd doordat u nu de vergoeding verloont en betaalt! Lees ook onze andere vragen en antwoorden.

 1. Is de stagiair nu een werknemer omdat ik ga verlonen?
  Nee, een stagiair die een beroepsopleiding volgt in het kader van de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) is (en blijft) een student die een opleiding volgt en die bij u in uw praktijk kennis op doet in het kader van zijn/haar opleiding. Deze stagiair is geen werknemer. Lees verder
 2. Ben ik verplicht de stagiair bij ziekte twee jaar door te betalen?
  Nee, u heeft met de stagiair de stageovereenkomst afgesloten waarin staat dat bij ziekte maximaal twee weken de stagevergoeding doorbetaald wordt. Lees verder.
 3. Heb ik, doordat ik ga verlonen, nu een arbeidsovereenkomst met de stagiair?
  Nee, u heeft met de stagiair een stageovereenkomst getekend. Dit is géén arbeidsovereenkomst.