Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Veel belangstelling voor Workshop Veilig Werken in de Huisartsenzorg

De korte workshops voor het creëren van een veilige werkomgeving voor huisartsenorganisaties ervaren de deelnemers als waardevol. De SSFH biedt ze in het hele land aan. Naast diverse beschikbare tools, krijgen werkgevers ook op deze manier steun van de SSFH bij het voorkomen van agressie en geweld, of om de gevolgen ervan te beperken. In twee uur tijd komen thema’s aan bod als:

  • Wanneer spreek je van agressie?
  • Welke soorten agressie zijn er?
  • Hoe bepaal je wat (on)acceptabel gedrag is?
  • Wat kun je daarover intern afspreken?

Meer discussie en vaker interne afspraken

Zo’n 25 organisaties hebben nu een workshop aangevraagd. Vaak vinden ze plaats op het werkoverleg of een scholingsbijeenkomst. Ze leiden tot discussies over het thema ’veiligheid’ in de organisatie. Ook maken teams afspraken over bijvoorbeeld het stellen van normen.

Tools

De huisartsenzorg kan verder tools gebruiken zoals praktijkvoorbeelden, checklist en formats om bijvoorbeeld de risico’s in kaart te brengen of slachtoffers van agressie op te vangen. De NVDA biedt daarnaast verdiepingstrainingen aan om agressiesituaties met een acteur te oefenen.

Workshop aanvragen 

Wilt u ook een gratis workshop bij u in de organisatie aanvragen? Neem dan graag contact op met Paulien van der Meulen via p.vandermeulen@caop.nl of 06-10346190.