Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Vertrouwenspersoon nodig?

Medewerkers binnen de huisartsenzorg kunnen op hun werk geconfronteerd worden met agressie-incidenten, ongewenst gedrag en problemen in de samenwerking of conflicten. Omdat niet iedere huisartsenpraktijk of huisartsenpost een vertrouwenspersoon heeft, heeft SSFH vanaf mei 2017 voor deze organisaties een vertrouwenspersoon beschikbaar.

Werkbeschrijving

Medewerkers kunnen zich, telefonisch of via de mail, melden bij Annelies van der Velden, coördinerend vertrouwenspersoon. Zij zet, indien nodig, casussen door naar een vertrouwenspersoon in het land. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn:
Annelies van der Velden
06 - 202 49 541
a.vandervelden@gimd.nl

De eerste vier uren worden door de SSFH betaald, daarna worden de kosten doorberekend aan de huisartsenpraktijk.  Wanneer er meer dan vier uur gemaakt worden, dan ontvangt de huisartsenpraktijk of –post een opdrachtbevestiging.

Meer informatie

Lees meer over Annelies van der Velden en waarvoor zij benaderd kan worden.