Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Uitgelicht: ontwikkelingen arbeidsmarkt huisartsenzorg

Uit de brancherapportage Huisartsenzorg en gezondheidscentra, een onderzoek naar ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg, hebben we een paar ontwikkelingen uitgelicht:

  1. De werkgelegenheid is gegroeid;
  2. De branche maakt meer gebruik van flexibele arbeid;
  3. Het aantal praktijken met een POH neemt toe;
  4. De werkdruk neemt toe.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid in de huisartsenzorg en gezondheidscentra is tussen 2012 en 2015 gegroeid met 9,7%. Hiermee onderscheidt de branche zich van de meeste andere branches in de sector Zorg en Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK), die overwegend te maken hebben gehad met een dalende werkgelegenheid in de afgelopen jaren.

Inzet flexibele arbeid

Het merendeel van het personeel in de huisartsenzorg en gezondheidscentra heeft een vast dienstverband (54,7%). Dit is laag in vergelijking met de andere branches in zorg en welzijn.

Toename POH

Er is een toename van het aantal praktijken met een POH en een toename van het aantal POH. In 2016 is in 88% van de praktijken een POH en in 81% van de praktijken een POH-GGZ.

Toegenomen werkdruk

Volgens twee derde van de werkgevers neemt de werkdruk toe en komt dat volgens een kwart door overwerk en meer (nieuwe) taken. Volgens meer dan een vijfde komt dat door moeilijker en complexer werk.

Overigens is ruim een derde van de medewerkers wel tevreden met hun werk. Tussen 2013 en 2015 is het aandeel medewerkers in de huisartsenzorg en gezondheidscentra dat aangeeft ‘zeer tevreden’ te zijn met hun werk toegenomen van 29% tot 36%.

Over het onderzoeksprogramma

Bovenstaande gegevens komen uit de Branche-rapportage Huisartsenzorg en gezondheidscentra en is uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). AZW richt zich op de arbeidsmarktontwikkelingen in de sectoren Zorg, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. SSFH neemt deel aan het programma. Zo is niet alleen eenduidige informatie over de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg beschikbaar, maar zijn de gegevens ook goed te vergelijken met andere branches.