Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Werkgelegenheid in de huisartsenzorg en gezondheidscentra groeit

De werkgelegenheid in fte in de sector Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK) toont in 2016 een voorzichtig herstel. Het aantal fte in de huisartsenzorg en gezondheidscentra groeit met bijna 10% en ook het aantal werknemers laat een groei zien van ruim 7%. Dat blijkt uit de AZW actueel van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Er zijn wel grote verschillen tussen de branches. Welzijn en maatschappelijke dienstverlening en de huisartsenzorg en gezondheidscentra laten de sterkste groei zien en de thuiszorg, verpleging en verzorging en de ggz de sterkste krimp.

De sector Zorg en WJK staat bekend als een sector waar veel vrouwen werkzaam zijn. Dit is ook terug te zien in de cijfers. In de huisartsenzorg is bijna 95% van de medewerkers vrouw. De gemiddelde leeftijd is 43 jaar. Over het totaal aantal werknemers is in 2016 in de sector Zorg en WJK het aandeel vaste dienstverbanden met een vast aantal uren nog altijd hoger dan in de overige sectoren. De branches huisartsenzorg en gezondheidscentra en overige zorg worden gekenmerkt door een hoog aandeel zelfstandigen.

De AZW Actueel  verschijnt drie keer per jaar en maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). In de AZW Actueel worden actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn gepresenteerd die in het eerste half jaar van 2017 beschikbaar zijn gekomen. SSFH neemt sinds 2015 deel aan het onderzoeksprogramma.

Meer informatie

Download AZW Actueel juli 2017
Op de websites AZW info en Publicaties arbeidsmarkt zorg en welzijn vindt u meer informatie over het programma en recent verschenen, publiek toegankelijke onderzoekspublicaties.
Prismant en het CAOP voeren het onderzoeksprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS en de sociale partners in zorg en welzijn, jeugdzorg en de kinderopvang (WJK).