Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Expertgroep POH aan de slag met verdere uitwerking competentieprofiel

Vorig jaar heeft SSFH de expertgroep POH opgericht om te onderzoeken welke competenties je nodig hebt als POH en wat het verschil in zorg is tussen de POH en de nieuwe functie van praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH). Daaruit is in april het herziene competentieprofiel POH voortgekomen. Nu het nieuwe competentieprofiel voor de POH is vastgesteld, is de expertgroep gevraagd om een verdere uitwerking daarvan en om een analyse en zo nodig bijstelling van het profiel PVH 2014.

Met de komst van het nieuwe profiel POH zijn de inhoud en het niveau van de functie eenduidiger en is duidelijker waarvoor de POH bevoegd en bekwaam is. Voor wie door wil blijven leren, helpt het profiel om te zien welke bijscholings- en doorgroeimogelijkheden er zijn. Opleidingen gebruiken het herziene competentieprofiel om de inhoud van de opleiding vast te stellen en eventueel aan te passen. De expertgroep verkent momenteel ook de mogelijkheden voor het certificeren van POH-opleidingen. Daarnaast onderzoekt de expertgroep de mogelijkheid van een uniform toelatingsassessment voor de POH. De komende periode zal meer duidelijkheid komen over de consequenties van het nieuwe profiel voor de opleidingen en de functie en de doorgroeimogelijkheden. 

In 2020 zijn de eerste PVH’s klaar met de opleiding. Door de toenemende zorgvraag kunnen de POH en toekomstige PVH elkaar goed aanvullen. Het zijn volwaardige functies naast elkaar. Momenteel buigt de expertgroep zich over het competentieprofiel PVH 2014 om te bekijken of het voldoende aansluit bij de praktijk. SSFH helpt zo om de beroepen in de huisartsenpraktijk actueel te houden, zodat er een goed functionerend en toekomstbestendig huisartsenteam kan blijven bestaan.