Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Subsidie om personeelstekorten aan te pakken

Via SectorplanPlus maakt het Kabinet nog dit jaar €30 miljoen vrij om een begin te maken met het aanpakken van personeelstekorten in zorg en welzijn. De 14 regionale werkgeversorganisaties, aangesloten bij RegioPlus, zijn contactpersoon voor de opleidingsprojecten met de werkgevers. Werkgevers kunnen tussen 21 november en 5 december een opleidingsproject indienen via www.sectorplanplus.nl.

Wat is SectorplanPlus?


SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:

  • Nieuwe instroom
  • Met ontslag bedreigde werknemers
  • Opscholing binnen de organisatie (om ruimte creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.

Met de subsidie wordt er een extra stimulering geboden als antwoord op de arbeidsmarktvraagstukken in de sector. Deze bijdrage staat los van de bijdrage die u kunt krijgen via SSFH voor het begeleiden van stagiairs. Voor alle opleidingen gelden maximale vergoedingen. Bovendien is de bijdrage altijd een percentage van de totale kosten. Voor kleine ondernemingen geldt bijvoorbeeld een subsidiepercentage van maximaal 70 procent.

Hoe u een aanvraag kunt indienen vindt u op www.sectorplanplus.nl. Hier staan veelgestelde vragen en algemene informatie. Via het webportaal kunt u een account aanmaken en de aanvraag doen.

Welke opleidingen en cursussen komen in aanmerking?

Werkgevers in zorg en welzijn kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tranches kenbaar maken dat zij in aanmerking willen komen voor subsidie. Hiervoor stellen zij een scholingsplan op. De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen zijn:

A. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

B. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal

C. Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen), zoals de opleiding van uw POH

D. Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)

E. Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen), zoals kortdurende cursussen op het gebied van E-health, EPD, wijkgericht werken en stagebegeleiding.

Waarom?

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in zorg en welzijn met bijna 200.000 personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100.000 en 125.000 personen. Ook in de huisartsenzorg worden de tekorten aan doktersassistentes en praktijkondersteuners al gevoeld. Daarom investeert de overheid fors in het aantrekken van nieuwe mensen voor de zorg én het behouden van mensen voor de sector.

Beschikbare subsidie


De beschikbare subsidie wordt verstrekt door het ministerie van VWS aan de regionale werkgeversorganisaties. Zij verdelen het in verschillende tranches (totaal 6) over werkgevers in zorg en welzijn. In totaal is 260 miljoen euro beschikbaar voor verpleeghuiszorg en 60 miljoen voor inzet in de overige sectoren in zorg en welzijn. De bedoeling is dat met deze subsidie zo´n 170.000 (nieuwe) professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.  In het eerste tijdvak zijn de mogelijkheden om aanvragen in te dienen breder dan in de tranches daarna. Dien dus - indien mogelijk –  tussen 28 november en 5 december 2017 al een aanvraag in.