Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

8% meer medewerkers in huisartsenzorg en gezondheidscentra

Het aantal werknemers in de huisartsenzorg en gezondheidscentra is toegenomen met 8%. Dat blijkt uit de AZW actueel van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Het aantal werknemers in de gehele sector Zorg en Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang  is tussen het tweede kwartaal van 2015 en het tweede kwartaal van 2017 met ruim 1,8% gegroeid.  Er zijn wel grote verschillen tussen de branches.

Belangrijkste knelpunten en trends

Als drie belangrijkste knelpunten in het personeelsbeleid noemen werkgevers: het ziekteverzuim en/of WIA instroom (33%), het aantrekken of vasthouden van het personeel (25%) en de werkdruk (17%). Volgens 77% van de werkgevers is de werkdruk toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit komt vooral tot uiting in meer (nieuwe) of moeilijkere en complexe taken. Ouderen wonen relatief langer thuis en worden relatief ouder. Ook de substitutie van de tweede naar de eerste lijn draagt bij aan de werkdruk. Cliƫnten zijn veeleisender geworden. Belangrijkste maatregelen om de werkdruk tegen te gaan zijn het aantrekken van extra personeel en het efficiƫnter organiseren van werkprocessen.

Behoefte aan meer ondersteunend personeel

Van de werkgevers in de zorg heeft meer dan de helft op dit moment moeilijk te vervullen vacatures. In de huisartsenzorg verwacht 31% van de werkgevers de komende 12 maanden verdere tekorten aan personeel. De tekorten concentreren zich op de medisch-assisterende en ondersteunende beroepen. SSFH zet zich in voor meer medewerkers in de huisartsenzorg door het bieden van stageplaatsen te stimuleren, zij-instromers te enthousiasmeren en samenwerking te ondersteunen.

AZW actueel

AZW Actueel  verschijnt drie keer per jaar en maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). In deze AZW Actueel worden actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn gepresenteerd die in het eerste half jaar van 2017 beschikbaar zijn gekomen. SSFH neemt sinds 2015 deel aan het onderzoeksprogramma.

Meer informatie

Download AZW Actueel oktober 2017
Op de websites AZWinfo.nl en Publicaties arbeidsmarkt zorg en welzijn vindt u meer informatie over het programma en recent verschenen, publiek toegankelijke onderzoekspublicaties.
Prismant en het CAOP voeren het onderzoeksprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS en de sociale partners in zorg en welzijn, jeugdzorg en de kinderopvang (WJK).