Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Zoektocht naar oplossing stageproblemen

Er klinken steeds meer bezorgde geluiden over stageplaatsen voor Doktersassistenten. Als er niets gebeurt, dan zou het wel eens mis Kunnen gaan, met mogelijk ernstige gevolgen voor de zorg in de

Eerste lijn. ‘we moeten echt aan de bak, anders lopen de tekorten Alleen maar op.’ gelukkig zijn er ook veel goede ervaringen.
Lees het artikel in De Doktersassistent van november >