Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Max. € 25.000, - voor een regionaal plan voor meer stages voor doktersassistenten en praktijkondersteuners

Nu al hebben sommige huisartsenpraktijken een tekort aan doktersassistenten en praktijkondersteuners. Dat tekort groeit omdat er te weinig stageplaatsen zijn en veel huisartsenpraktijken krijgen daarmee te maken. Hebt u een idee over hoe er meer ruimte voor de begeleiding van stagiairs kan komen of hoe samen met het onderwijs de stage kan verbeteren? De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage voor het creëren van meer en goede stageplaatsen vragen. Het gaat om plannen van (kleine) regionale samenwerkingsverbanden waarvan minimaal een partij een huisartsenorganisatie is. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een regionaal stagebureau, betere afstemming met het onderwijs en het opzetten van een verkorte bbl-opleiding met baangarantie voor zij-instromers.

Resultaten delen


Als uw plan aan de voorwaarden van deelname voldoet, ontvangt het samenwerkingsverband voor de helft van de uitvoeringskosten medefinanciering. Daarbij geldt een maximum van € 25.000,- . In totaal is in 2018 het bedrag van € 250.000, - beschikbaar. De resultaten komen ten goede aan de hele huisartsenzorg.

Combineren met Sectorplanplus


U kunt de stimuleringssubsidie gecombineerd gebruiken met een aanvraag voor middelen uit het SectorplanPlus, subsidie voor werkgevers voor scholing in Zorg en Welzijn, voor het opleiden van bijvoorbeeld praktijkondersteuners en bbl-doktersassistenten.

Meer informatie over doel en voorwaarden Stimuleringsregeling

Meer informatie over het SectorplanPlus