Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Gezamenlijke aanpak regionale arbeidsmarktvraagstukken eerstelijnszorg

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen en RegioPlus gaan gezamenlijk aan de slag om arbeidsmarktvraagstukken in de eerstelijnszorg op regionaal niveau aan te vliegen. En tegelijkertijd de aansluiting met arbeidsmarktinitiatieven in de tweedelijnszorg te waarborgen. Dit initiatief draagt bij aan het efficiënt aanpakken van personeelstekorten in de sector.

De zorg- en welzijnssector heeft nu en de komende jaren diverse arbeidsmarktuitdagingen. Dit geldt ook voor de eerste lijn: het tekort aan ondersteunend personeel wordt merkbaar en de vraag naar doktersassistenten neemt toe. Verder bestaat er in sommige regio’s een groot tekort aan triagisten. Hiernaast kent de branche nog andere uitdagingen, zoals de afstemming van het onderwijs op de veranderingen in het werkveld en een groot tekort aan stageplaatsen. Vanwege de kleinschaligheid en de regionale verschillen op de arbeidsmarkt zijn eerstelijnsorganisaties niet altijd in staat deze uitdagingen zelfstandig het hoofd te bieden. LHV, InEen, SSFH en RegioPlus - het samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties uit zorg en welzijn - zijn ervan overtuigd dat meer samenwerking tussen huisartsenposten, -praktijken, gezondheidscentra, zorggroepen en het onderwijs in de regio leidt tot betere oplossingen.

Versterking van de samenwerking

LHV, InEen, SSFH en RegioPlus hebben daarom de handen ineen geslagen om de samenwerking in de eerstelijnszorg op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken te versterken én aansluiting te zoeken bij de arbeidsmarktinitiatieven in de tweedelijnszorg. De LHV, Ineen, de SSFH en RegioPlus voeren in eerste instantie op regionaal niveau gesprekken om de samenwerking te stimuleren tussen organisaties in en rondom de ondersteuning van de eerstelijnszorg.

Meet & Greets in de regio

Deze regionale samenwerking komt tot uiting in de organisatie van Meet & Greets, die de komende maanden plaatsvinden op regionaal niveau. Tijdens de Meet & Greets maken de aanwezigen kennis, wisselen ze informatie uit en gaan ze in gesprek met betrokkenen op de regionale arbeidsmarkt. Het doel hiervan is om in iedere regio de arbeidsmarktvraagstukken in kaart te brengen en gezamenlijk aan duurzame oplossingen te werken.