Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Opleidingsplannen? Intekenen voor de SectorplanPlus subsidie kan weer per 1 mei.

SectorplanPlus is een subsidie van het ministerie van VWS. Werkgevers in de zorg en welzijn kunnen met de subsidie een extra impuls geven aan de instroom van nieuwe mensen, de vergroting van kans op werk voor werknemers voor wie ontslag dreigt en het opleiden van praktijk- / werkbegeleiders. De eerste organisaties zijn al met het traject gestart. Per 1 mei start de tweede tranche inschrijvingen.

Wat is SectorplanPlus?

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van VWS voor werkgevers in zorg en welzijn waarmee zij een extra impuls kunnen geven aan opleidingstrajecten die zijn gericht op:

  • Nieuwe instroom
  • Met ontslag bedreigde werknemers
  • Opscholing binnen de organisatie (om ruimte te creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.

In de periode 2017-2021 komt de subsidie via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in verschillende tranches beschikbaar voor organisaties in zorg en welzijn. In totaal heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen hiervoor gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 miljoen) naar de verpleeghuissector gaat. De rest van de middelen is voor de overige sectoren. De verwachting is dat met deze maatregelen zo’n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.
De subsidie biedt een extra stimulering als antwoord op de arbeidsmarktvraagstukken in de sector.  Voor BBL studenten kunnen dus nu vier subsidies worden aangevraagd en deze kunnen allemaal voor dezelfde student worden gebruikt. Het gaat dan om de subsidie praktijkleren van het ministerie van OCW, het Stagefonds, de stagevergoeding van SSFH en de SectorplanPlus subsidie.

Voor welke activiteiten kan de subsidie worden gebruikt?

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling moet uw organisatie een scholingsplan opstellen voor een opleidingstraject waaraan een aantal eisen worden gesteld. Het traject moet bijvoorbeeld zijn gericht op professionals die werkzaam zijn in het primair proces of op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders. Ook moet het plan worden geschreven voor één of meerdere van de volgende activiteiten:

  • Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  • Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
  • Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)
  • Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)
  • Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)

In de projectbeschikking op www.sectorplanplus.nl  worden de eisen en de functies die voor de subsidie in aanmerking komen gepubliceerd.

Ook intekenen?

Per 1 mei 2018 kan uw organisatie intekenen voor de tweede tranche van deze subsidie. Houd voor meer nieuws en informatie de website www.sectorplanplus.nl en het Twitter-account vanSectorplanPlus in de gaten. De werkgeversorganisaties in de betreffende regio die aangesloten zijn bij Regioplus zijn het eerst aanspreekpunt voor informatie en communicatie voor werkgevers.

Download de factsheet SectorplanPlus Zorg en Welzijn