Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Hebben huisartsen in de toekomst voldoende personeel?

Wat is de huidige en toekomstige arbeidsmarktsituatie in de regionale huisartsenzorg? Hoe zorgen we ervoor dat huisartsen in de toekomst kunnen beschikken over voldoende en gekwalificeerd personeel? Om op deze vragen een antwoord te krijgen is SSFH gestart met het project Regionale data huisartsenzorg.

Project Regionale data huisartsenzorg

SSFH wil met dit project onder meer de capaciteit aan praktijkondersteuners, doktersassistenten en stageplaatsen in de huisartsenzorg in kaart brengen. Hiervoor wordt in medio juni 2018 een web-enquête uitgezet onder huisartsenpraktijken, huisartsenposten, zorggroepen en onderwijsinstellingen in de regio’s Zuidoost Brabant, West-Brabant, Rotterdam, Groot Amsterdam, Zaanstreek Waterland.

Stageplaatsen

Wat is de huidige capaciteit aan huisartsen, POH’s en doktersassistenten? Wat is de huidige capaciteit aan stagiairs, opleiders en stage- en opleidingsplaatsen? Hoeveel stageplaatsen zijn er nodig per leerjaar en per opleiding? Wat is de behoefte aan stageplaatsen voor het komende leerjaar? De antwoorden op deze vragen worden in oktober 2018 verwerkt in een factsheet. Ook de ontwikkeling in capaciteit van ondersteunend personeel wordt uitgewerkt in deze factsheet.

Een gezamenlijke regionale aanpak

Met dit onderzoek wordt een aanzet gegeven om gemeenschappelijke (onderwijs en huisartsenzorg) regionale acties te ontwikkelen met het doel te kunnen blijven beschikken over voldoende ondersteunend personeel voor de regio. Individueel is het voor de huisarts nauwelijks mogelijk hierop invloed uit te oefenen. Een gezamenlijke regionale aanpak is daarom noodzakelijk. Na dit project wordt gekeken hoe de data voor het hele land jaarlijks verzameld kan worden zodat er goede en structurele arbeidsmarktinformatie over de huisartsenzorg beschikbaar komt.

Samenwerking met ROS Robuust

Ook ROS Robuust werkt aan het inzichtelijk maken van arbeidsmarktontwikkelingen in de huisartsenzorg. SSFH en Robuust zijn in dit project de samenwerking aangegaan, zodat de huisartsen niet dubbel worden belast. Robuust ontwikkelt een capaciteitsmonitor voor de gehele huisartsenzorg. Het onderzoek van Robuust vindt plaats in de regio’s Noordoost en Midden Brabant, Noord Limburg en Zeeland. De resultaten worden ook in het najaar opgeleverd.