Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Eerste project stimuleringsmaatregel goedgekeurd

Regionaal stagepunt 

Doktersassistenten en praktijkondersteuners zijn onmisbaar voor een goed functionerende huisartsenpraktijk. Maar door een krimpende arbeidsmarkt en een tekort aan stageplaatsen dreigt er een tekort aan deze medewerkers. Hoe kunnen we met elkaar het aantal stageplaatsen uitbreiden en de kwaliteit ervan verbeteren? SSFH biedt sinds begin 2018 een bijdrage tot maximaal 25.000 euro voor de uitvoering van innovatieve ideeën die bijdragen aan de oplossing van dit probleem.

Op 18 juni heeft het bestuur van SSFH goedkeuring verleent aan het eerste project “Stagepunt”. Het project is ingediend door Zorggroep RCH. Zij werken in het project samen met de LHV kring, HAP Midden Brabant, het ROC Tilburg en PRO Flexpool.

Het doel is om:

 • Het aantal op te leiden doktersassistenten af te stemmen op de toekomstige tekorten;
 • de kwaliteit van het lesprogramma van de doktersassistenten te verhogen;
 • de huisarts een positieve ervaring te geven door voordelen van een stagiair te laten ervaren.
 • de huisarts door het stagebureau ontlasten.

Wat doet het stagepunt? 

 • De huisarts ontzorgen door de administratie en organisatie die komt kijken bij het plaatsen van een stagiair uit handen te nemen;
 • een goede begeleiding aan de stagiair te bieden en;
 • een brug te vormen tussen de individuele huisarts en de scholen.

Wat zijn de voordelen het stagebureau voor het huisartsenteam?

 • Stagiair weet welke taken zij kan/moet uitvoeren in de praktijk door duidelijke  instructies en coaching van stage coördinator van stagebureau;
 • vast contactpersoon bij stagebureau (vragen, opmerkingen, ervaringen, kritiek);
 • inspelen op arbeidskrapte; inspelen op vergrijzing – ontgroening;
 • mogelijkheid om bij goed functioneren stagiair in dienst te nemen;
 • geen administratie of organisatie bij het plaatsen van stagiairs;
 • extra “handjes”;
 • nieuwe kennis en inzicht vanuit de opleiding
 • Gebundelde feedback via projectgroep naar opleiding -> sturing op kwaliteitsverbetering lesprogramma.

Met het project regionale stagepunt wordt in de regio Midden Brabant een mooie stap gezet naar meer regionale samenwerking op de arbeidsmarkt huisartsenzorg. Waardoor de continuïteit van zorg zeker is.

 Wilt u zelf een aanvraag doen? Ga naar https://www.ssfh.nl/stimuleringsregeling/ voor meer informatie