Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

‘Heb je veel kennis en ervaring? Draag die dan over op stagiairs’

Praktijkondersteuner Yolanthe Veenbergen (Dierense Huisartsengroep Hagenau)

De Dierense Huisartsengroep Hagenau bestaat uit zeven huisartsen, diverse waarnemers en artsen in opleiding. Een team van onder meer 18 praktijkassistentes en 11 praktijkondersteuners zorgt ervoor voor dat alles voor artsen en patiënten op rolletjes verloopt. Met al die kennis en ervaring aan boord is het een prachtplek om stage te lopen.

‘Sinds enkele jaren bieden wij stageplaatsen voor studenten van de doktersassistentenopleiding van het Rijn IJssel College in Arnhem’, vertelt Danielle Bosveld, coördinator praktijkassistentes. ‘De samenwerking met de opleiding is goed en plezierig. De lijnen zijn kort en de stagementoren van de school hebben bij ons meegekeken in de praktijk. Ze weten precies hoe we hier werken en welke studenten goed passen bij onze praktijk. Dat is belangrijk want zo kunnen stagiaires het beste uit hun stage halen.’

Goede voorbereiding

Voorafgaand aan ieder schooljaar inventariseert de opleiding hoeveel stagiaires de praktijk per periode kan begeleiden. Ruim van tevoren volgt dan de informatie over de stagiaires, die altijd eerst langskomen voor een kennismakingsgesprek. ‘Die goede voorbereiding is belangrijk voor onze   praktijkassistenten, die de stagiaires begeleiden. Ze vinden het leuk en heel belangrijk, maar het is ook intensief omdat zij het tijdens hun reguliere werk moeten doen. Daarom verwachten we ook veel inzet en eigen initiatief.’   

Goede, stevige relatie met opleiding

Het onderhouden van een goede, stevige relatie tussen huisartsenpraktijk en opleiding is volgens Danielle essentieel. Voor het terugbrengen van het nijpende tekort aan stageplaatsen én het slagen van stages. ‘Je weet van elkaar wat je kunt verwachten. Bovendien krijg je er als praktijk ook veel voor terug. De opleiding organiseert jaarlijks werkveldbijeenkomsten waar wij en andere stagepraktijken uitleg krijgen over nieuwe ontwikkelingen. En er is dan ook ruimte voor ons om input te geven vanuit de praktijk. Daarnaast is er het Kennisdelingscafé met boeiende sprekers of een korte voorstelling. Inspirerende avonden waarop wij ook waardering vanuit de opleiding krijgen voor onze rol in het opleiden van nieuwe praktijkassistenten.’

Ook ruimte voor POH-stagiairs

Praktijkondersteuner Yolanthe Veenbergen begeleidt inmiddels óók toekomstige vakgenoten. Zij heeft een stagiair POH van de Hogeschool Ede onder haar hoede. ‘Ik heb veel kennis en ervaring en dat is prachtig om te overdragen op volgende generaties. Bovendien, het begeleiden van een stagiair is heel leuk en leerzaam en kan prima naast mijn vaste werkzaamheden, als je het maar goed plant. Ik maak bijvoorbeeld steevast tijd om met mijn stagiair de casuïstiek van patiënten te bespreken. Vakinhoudelijk en wat betreft het kennisniveau wordt er van een POH-stagiair natuurlijk meer gevraagd ten opzichte van een praktijkassistente. Maar in de praktische begeleiding denk ik dat er niet veel verschillen zijn met de begeleiding van een stagiair.

Stages zijn waardevol

Een POH-stagiair moet uiteindelijk zelfstandig spreekuren kunnen opzetten en uitvoeren, waarin al het geleerde in de praktijk wordt gebracht. Denk aan onder meer gesprekstechnieken, probleemgericht oplossen en het werken met chronische zorgstraten. ‘Die eigen consulten van je stagiair moet je goed inroosteren en je stagiair heeft daarvoor een eigen werkplek nodig’, vertelt Yolanthe. ‘Verder zijn nabesprekingen en regelmatige evaluaties belangrijk. Waarom ik vind dat in andere praktijken ook ruimte moet worden gegeven aan stagiaires? Vraag jezelf maar eens af hoe fijn en waardevol jij het zelf zou vinden om in een veilige werkomgeving met veel kennis en ervaring ons mooie vak te leren. Dan heb je meteen mijn antwoord.’

Maak ruimte voor de stagiair

Dit praktijkvoorbeeld is onderdeel van de campagne Maak ruimte voor de stagiair. SSFH stimuleert het aantal stageplekken in de huisartsenzorg door op verschillende manieren ondersteuning te bieden. Onder andere met de toolkit Maak ruimte voor de stagiair. De toolkit is gevuld met allerlei praktische handvatten zoals rekenvoorbeelden, checklists, handige tips voor begeleiding en praktijkvoorbeelden. En er is een tien stappenplan voor een succesvolle stage te vinden. Bekijk ook Facebookcampagnepagina voor het laatste nieuws.