Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Wist u dat…? Een goede samenwerking met scholen leidt tot een betere stage

[bron:  www.sbaweb.nl/kennisbank]

Bij het opleiden van een doktersassistent of praktijkondersteuner spelen verschillende partijen een rol. Het gezamenlijke doel is de stagiair zo goed mogelijk opleiden. Hoe beter de samenwerking tussen scholen en praktijken/gezondheidscentra en Hap’s, hoe beter de startende doktersassistent of praktijkondersteuner in staat is om het dagelijkse werk goed uit te voeren. Goede samenwerking draagt bij aan betere starters op de arbeidsmarkt. Dat willen we toch allemaal?

Als alle partijen zich richten op samenwerken, behaalt iedereen zijn doel

‘Ik ben van mening dat het onderhouden van relaties met de stageadressen door de opleidingen een groot verschil kan maken in het aanbod van de stagepraktijken. Het kan ook zeker bijdragen aan de oplossing van het nijpende tekort aan stageadressen.’ (Danielle Bosveld, coördinator praktijkassistentes Dierense Huisartsengroep Hagenau)

Wat levert een betere samenwerking u op?

 • Duidelijke afspraken over wat er van u in de praktijk, gezondheidscentrum of HAP verwacht wordt;
 • Duidelijke afspraken over wat u mag verwachten van de stagiair;
 • Een stagebegeleiding die minder tijd kost;
 • Invloed op de kennis en kunde van de startende stagiair;
 • Een bijdrage aan een betere aansluiting van de kennis van de stagiair op de praktijk;
 • Een hogere praktische kwaliteit van de startende stagiair;
 • Korte lijnen met de school waardoor eventuele problemen snel opgelost worden.

Tips om de samenwerking te verbeteren

 • Bezoek de jaarlijkse werkveldbijeenkomsten van de scholen. Op deze avonden krijgen de stagepraktijken uitleg over nieuwe ontwikkelingen en is er ruimte voor input vanuit de praktijken;
 • Laat de stagecoördinatoren van de onderwijsinstelling eens bij u in de praktijk meekijken;
 • Geef eens een gastcollege op een school over uw praktijk;
 • Sta open voor deelname aan een structureel overleg;
 • Wat valt u op en waar loopt u tegenaan? Geef bruikbare feedback over het verloop van een stage;
 • Nodig de stagebegeleiders uit voor een docentstage in de praktijk, gezondheidscentrum of HAP;
 • Loop zelf eens een dag(deel) mee op school;
 • Vraag bij de opleider om één aanspreekpunt;
 • Stel in uw praktijk een of twee vaste stagebegeleiders aan en leidt ze op voor die taak;
 • Deel uw visie over de toekomst van het vak doktersassistent of praktijkondersteuner en wat dit betekent voor het onderwijs.

Maak ruimte voor de stagiair

SSFH stimuleert het aantal stageplekken in de huisartsenzorg door op verschillende manieren ondersteuning te bieden. Onder andere met de toolkit Maak ruimte voor de stagiair. De toolkit is gevuld met allerlei praktische handvatten zoals rekenvoorbeelden, checklists, handige tips voor begeleiding en praktijkvoorbeelden. En er is een tien stappenplan voor een succesvolle stage te vinden. Bekijk ook Facebookcampagnepagina voor het laatste nieuws.

Bekijk ook de Facebookcampagnepagina voor het laatste nieuws.