Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

SSFH keurt vier projecten Stimuleringsregeling stageplaatsen goed

De huidige situatie op de arbeidsmarkt zorgt voor een tekort aan doktersassistenten en praktijkondersteuners. SSFH heeft daarom een stimuleringsregeling in het leven geroepen. Hiermee worden gezamenlijke regionale initiatieven gestimuleerd en ondersteund die leiden tot meer en betere stageplaatsen.

De eerste vier initiatieven zijn inmiddels goedgekeurd en de eerste positieve effecten van de stimuleringsregeling zijn al zichtbaar. Op diverse plekken worden projecten opgezet en gaan organisaties met elkaar en met het onderwijs in gesprek om zowel de stages als de kwaliteit van het onderwijs beter op elkaar af te stemmen. SSFH is hier erg blij mee, want een gezamenlijke aanpak van de arbeidsmarktproblematiek in de regio heeft meer kans van slagen en draagt bij aan duurzamere oplossingen.

Stagepunt

Het project ‘Stagepunt’ heeft tot doel om middels een centraal punt een betere afstemming van vraag en aanbod aan stagiairs in de regio te bewerkstelligen. Het project is ingediend door Zorggroep RCH Midden Brabant. Zij werken in het project samen met de LHV kring, HAP Midden Brabant, het ROC Tilburg en PRO Praktijkmanagement. SSFH ondersteunt dit project met een geldbedrag van 25.000 euro.

Leren in de praktijk, in verbinding met de stad toegekend

Het gezondheidscentrum Gezond op Zuid heeft in samenwerking met huisartsenpraktijk Van Gent, Balans en Welzijn en het Albeda College het project ‘Leren in de praktijk, in verbinding met de stad’ in het leven geroepen. Het project heeft tot doel om door praktijkleren de kwaliteit en de kwantiteit van stagiairs te verbeteren en daardoor meer stageplaatsen te creëren. Ze hebben hiervoor een geldbedrag van 24.5oo euro uitgekeerd gekregen.

Finitus numerus Fixus

Project ‘Finitus numerus Fixus’ is een initiatief van zorggroep ZHCO samen met ROC Scalda, Viazorg, Periscaldus en Nucleus. Zij willen de opleiding voor doktersassistenten opnieuw inrichten, zodat deze beter aansluit bij de wensen van de huisartsen. SSFH stimuleert dit project met een premie van 25.000 euro.

Binden en boeien van doktersassistenten op de huisartsenpost

In de regio Zuid-Holland is er, net als op een aantal andere plekken in het land, een tekort aan triagisten. Om meer doktersassistenten te werven voor de opleiding tot triagist, zijn de huisartsenposten Nieuwe Waterweg, SMASH en DDDW het project ‘Binden en boeien van doktersassistenten op de huisartsenpost’ gestart. De huisartsenposten hebben hiervoor een bedrag van 11.325 euro uitgekeerd gekregen.

Meer informatie

Uitgebreidere informatie over deze initiatieven vindt u op de webpagina Goedgekeurde initiatieven.