Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Meer en betere stages door opnieuw vormgeven praktijkleren

Verschillende huisartsenpraktijken hebben een tekort aan doktersassistenten en praktijkondersteuners. Dat tekort groeit omdat er te weinig stageplaatsen zijn. Stichting Gezond op Zuid is de samenwerking aangegaan met het Albeda College, Balans en Welzijn en huisartsenpraktijk van Gent om te komen tot meer en kwalitatief betere stagiaires. ‘Goede stagiaires krijgen momenteel bij ons meteen een plek in de organisatie.’

Project ‘Leren in de praktijk, in verbinding met de stad’

Stichting Gezond op Zuid, de overkoepelende organisatie van een aantal gezondheidscentra in Rotterdam Zuid, is gestart met het project ‘Leren in de praktijk, in verbinding met de stad’. Het project heeft tot doel om 10 extra stageplaatsen te realiseren door het huidige praktijkleren opnieuw in te richten.

Marieke Sikkens-Idenburg, directeur zorg en waarnemend bestuurder van de stichting, is initiator van dit project en vindt dat het huidige praktijkleren moet veranderen. ‘Tot voor kort plaatsten we geen stagiaires meer. Dokterassistentes gaven bij mij aan even geen stagiaires meer te willen begeleiden. Dan gaat er iets niet goed in het vinden van de juiste plek en de begeleiding. Dat was voor mij aanleiding om uitvoerig in gesprek te gaan met de assistenten. Want we hebben elkaar wel keihard nodig op de arbeidsmarkt. Als we geen nieuwe doktersassistenten opleiden, dan zitten we in een negatieve spiraal.’

Het project zit nog in de opstartfase. ‘We zijn gestart met een nulmeting. Hierin vragen we naar de ervaringen van opleidingen, stagiairs, mensen op de werkvloer en begeleidende assistenten. Eind oktober hebben we een goed beeld van hoe we het praktijkleren beter kunnen vormgeven’, vertelt Sikkens-Idenburg. Ondanks dat het project pas net is opgestart, merkt Sikkens-Idenburg al een stijgende lijn. ‘Ik kan nu niets anders zeggen dan dat er een plan ligt, waar iedereen aan mee wil werken. Dat gaat heel voortvarend. Ook de stagiaires en doktersassistenten staan er positiever tegenover. De eerste stagiair is alweer geplaatst.’

Samenwerking opleiding en stageplaatsen

Sikkens-Idenburg vindt dat er een betere interactie moet zijn tussen opleiding en werkvloer. ‘De samenwerking tussen de opleiding en de stageplekken was voorheen erg afstandelijk. Het was onduidelijk wat op welk moment van de opleiding behandeld werd en wat er werd verwacht tijdens een stage. Het kan dan zomaar zijn dat een stagiair een telefoontje ontvangt over een medisch inhoudelijk deel dat op zijn opleiding nog niet behandeld is. Ja, dan is triage toepassen wel heel lastig.’ Dit soort scenario’s behoren wat Sikkens-Idenburg betreft tot de verleden tijd.

In het plan van Stichting Gezond op Zuid staat samenwerking tussen opleiding en de werkvloer op één. ‘Bij een groot gezondheidscentrum kunnen bijvoorbeeld vier stagiaires worden geplaatst’, oppert Sikkens-Idenburg. ‘Zo kan een begeleider één keer langskomen voor vier stagiaires. Ook staan de begeleidende assistenten ervoor open om ingezet te worden bij de opleidingen. Zij kunnen studenten voorlichten over wat ze te wachten staat tijdens de stageperiode.’

Doktersassistenten steeds allrounder

Doktersassistenten in opleiding doorlopen de stageperiode zo in een optimale leer- en werkomgeving. Dat is ook wel nodig, want de functie van doktersassistent verandert heel snel. ‘Assistenten hebben te maken met veeleisende, mondige patiënten’, vertelt Sikkens-Idenburg. ‘Tot voor kort hoefden ze alleen medische vragen te beantwoorden, maar nu staan ze ook patiënten te woord die bijvoorbeeld boos zijn op de gemeente. Daarnaast gaven assistenten vroeger alleen een prik. Nu doen ze steeds meer dingen zelf tijdens hun spreekuur.’

Toch staat en valt alles uiteindelijk met de inzet van de stagiair zelf. ‘Onze focus ligt dan ook op het verbeteren van houding en gedrag van de stagiaires zelf, zodat zij van toegevoegde waarde zijn en beter aansluiten bij de wensen van de praktijken waarin zij stagelopen. We willen dat een stagiair echt gemotiveerd is om bij ons te werken. We vragen tegenwoordig dan ook een motivatiebrief. Goede stagiaires krijgen momenteel bij ons meteen een plek in de organisatie. Laten we hopen dat er nog meer goede doktersassistentes van de opleiding komen, zodat we met een tevreden gevoel de toekomst in kunnen. Ik ben ervan overtuigd dat het kan en lukt’, besluit Sikkens-Idenburg.

Maak ruimte voor de stagiair

SSFH stimuleert het aantal stageplekken in de huisartsenzorg door op verschillende manieren ondersteuning te bieden. Onder andere met de toolkit Maak ruimte voor de stagiair. De toolkit is gevuld met allerlei praktische handvatten zoals rekenvoorbeelden, checklists, handige tips voor begeleiding en praktijkvoorbeelden. En er is een tien stappenplan voor een succesvolle stage te vinden. Bekijk ook Facebookcampagnepagina voor het laatste nieuws.
Bekijk ook de Facebookcampagnepagina voor het laatste nieuws.