Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Knelpunten capaciteit huisartsenzorg in beeld

Factsheet als startpunt voor dialoog over toekomstbestendige huisartsenzorg

Nivel en Prismant voerden deze zomer een onderzoek uit onder huisartsenpraktijken, zorggroepen, huisartsenposten en het onderwijs. Zij vertaalden hun bevindingen naar factsheets per regio en stelden deze in oktober beschikbaar. De factsheets geven onder andere inzicht in de veranderende zorgvraag van patiënten, de ontwikkeling van vraag en aanbod van professionals werkzaam in het huisartsenteam, beschikbaarheid van en behoefte aan stageplaatsen én de knelpunten die zich (gaan) voordoen.

SSFH (Sociaal fonds Huisartsenzorg), Transvorm en Robuust gaven opdracht voor het onderzoek in acht arbeidsmarktregio’s: Zuidoost-Brabant, West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Rotterdam Rijnmond, Groot Amsterdam, Zaanstreek Waterland en Zeeland. De factsheets zijn bedoeld als startpunt om met de regionale huisartsenpraktijken, gezondheidscentra, zorggroepen, huisartsenposten, LHV kring, regionale ondersteuningsstructuren, regionale werkgeversorganisatie, zorgverzekeraars, gemeenten en onderwijs in gesprek te gaan over de regionale capaciteit en arbeidsmarkt huisartsenzorg en knelpunten op te lossen met een gezamenlijke aanpak.

Opvallende resultaten

  • De prognose voor de meeste regio’s laat zien dat er een (groot) tekort aan huisartsen en doktersassistenten gaat ontstaan.
  • In de meeste regio’s is het aantal beschikbare stageplaatsen groter dan de vraag. Toch ervaart het onderwijs een tekort.
  • In diverse regio’s heeft meer dan 40% van de huisartsenpraktijken de afgelopen jaren een wachtlijst voor nieuwe patiënten gehad of nog steeds.
  • In veel regio’s worden door huisartsenpraktijken zelf oplossingen bedacht om huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Het toepassen van e-health en het in kaart brengen van de vervangingsvraag blijft achter.
  • De huidige ervaren werkdruk onder met name huisartsen en doktersassistenten is hoog.

Samen in gesprek

De komende periode initiëren SSFH, Robuust en Transvorm de regionale gesprekken met stakeholders over de uitkomsten uit de factsheets. Daarnaast zetten SSFH en Robuust zich in om relevante data op regionaal niveau structureel beschikbaar te krijgen. Benieuwd naar de factsheets of de methodologisch verantwoording? De factsheets zijn online beschikbaar.

Zorgverzekeraars CZ en VGZ maakten namens alle zorgverzekeraars het onderzoek mede mogelijk.

Meer informatie

Neem voor meer informatie en achtergronden contact op met:

Transvorm: Michiel van den Heuvel (strategisch adviseur), 06 11 520 094
Robuust: Rienk Overdiep (programmamanager), 06 22 23 25 47