Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Vijfde project stimuleringsregeling stageplaatsen goedgekeurd

Voldoende huisartsassistenten en praktijkondersteuners op de noordwestelijke Veluwe en Zeewolde.
Met behulp van de stimuleringsregeling van SSFH wil Medicamus, in samenwerking met CHE, Instituut MEMO en Deltion College, de continu├»teit van de huisartsenzorg in deze regio waarborgen. SSFH heeft onlangs de aanvraag van Medicus voor deze aanpak  goedgekeurd.  

Meer stageplaatsen in de regio

SSFH ondersteunt regionale initiatieven die leiden tot meer en betere stageplaatsen met een stimuleringsmaatregel. Centraal in de aanpak van Medicamus en de samenwerkingspartners staat  het regionaal ondersteunen dat er voldoende toekomstige huisartsassistenten en praktijkondersteuners worden opgeleid. Onder andere door een regionaal stageprogramma op te zetten, het aantal praktijken dat stages aanbiedt te verhogen en bijscholing van de stagebegeleider.

Meer informatie