Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Jaarlijkse werkgeversbijdrage ongewijzigd

Factuur in mei

In mei ontvangen de huisartsenpraktijken en –posten een factuur voor de jaarlijkse SSFH-werkgeversbijdrage. De bijdrage voor 2019 is net als voorgaande jaren 0,7% van het totale pensioengevend salaris op jaarbasis, van medewerkers die bij je in dienst zijn en die vallen onder de Cao Huisartsenzorg en Cao SSFH.

Je betaalt dit percentage aan SSFH, maar je kunt 0,1% van het pensioengevend salaris maandelijks inhouden op het brutosalaris van de medewerker. Zo betalen ook werknemers mee aan SSFH.

Met de werkgeversbijdrage en aanvullende subsidies worden de activiteiten van de SSFH gefinancierd. Denk bijvoorbeeld aan vergoedingen voor stages en praktijkbegeleiding, maar ook aan factsheets die de regionale situatie op de arbeidsmarkt huisartsenzorg inzichtelijk maken.

De werkgeversbijdrage is verplicht voor alle huisartsenpraktijken en –posten die vallen onder de Cao Huisartsenzorg en de Cao SSFH

Meer informatie over de werkgeversbijdrage