Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Stimuleringsregeling nu ook voor triagisten!

Rectificatie stimuleringsmaatregel stagiaires PVH (nieuwsbrief maart 2019)

In de SSFH nieuwsbrief van maart 2019 staat dat de stimuleringsregeling opengesteld is voor Praktijkverpleegkundigen Huisartsenzorg (PVH). Dit is onjuist. Alhoewel er een competentieprofiel ontwikkeld is, is een erkende opleiding  voor Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH) nog niet beschikbaar. Dat betekent dat er ook nog geen stagiaires volgens dit competentieprofiel in de praktijk kunnen worden opgeleid. Zodra dit wel mogelijk is zullen wij u informeren omtrent de mogelijkheden binnen de stimuleringsmaatregelen.

SSFH betreurt de verwarring  die hierdoor ontstaat bij praktijkondersteuners, verpleegkundige, toekomstige praktijkverpleegkundige huisartsenzorg, huisartsen en anderen. 

Onze welgemeende excuus daarvoor!


Ook in 2019 kan de huisartsenzorg SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede stageplaatsen. Eerst was dit alleen mogelijk voor doktersassistenten en praktijkondersteuners huisartsenzorg, maar dit jaar kan de bijdrage ook worden aangevraagd voor triagisten.

Voorbeelden


Het gaat om plannen van (kleine) regionale samenwerkingsverbanden waarvan minimaal één partij een huisartsenorganisatie is. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een regionaal stagebureau, betere afstemming met het onderwijs en het opzetten van een verkorte BBL-opleiding met baangarantie voor zij-instromers.

Financiering


Als een plan aan de voorwaarden van deelname van de Stimuleringsregeling voldoet, ontvangen samenwerkingsverbanden voor de helft van de uitvoeringskosten medefinanciering. Daarbij geldt een maximum van € 25.000,- . In totaal is in 2019 het bedrag van € 165.000, - beschikbaar.
Looptijd 
januari 2019 – december 2019

Meer informatie en aanvragen