Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Voortgang Stagepunt Midden-Brabant

Bij SSFH kan de huisartsenzorg via de Stimuleringsregeling om een bijdrage vragen voor het creëren van meer en goede stageplaatsen. In 2018 heeft Zorggroep RHC een aanvraag ingediend voor het oprichten van het Stagepunt Midden-Brabant. Met als doel: het opleiden van voldoende en kwalitatief goede doktersassistenten en praktijkondersteuners in de regio Midden-Brabant. De aanvraag is goedgekeurd en inmiddels is het stagepunt Midden-Brabant opgericht. Het project loopt tot eind 2019.

Hoe?

Stagepunt Midden-Brabant wil meer en betere stageplaatsen creëren voor doktersassistenten door de huisarts te ontzorgen en een betere afstemming tussen alle partijen. Met ontzorgen wordt bedoeld dat het Stagepunt de administratieve en organisatorische zaken van het plaatsen van een stagiair van de huisarts overneemt. Verder zorgt het Stagepunt ervoor dat stagiairs goed voorbereid zijn op hun stage en weten wat de praktijk van hen verlangt.

Voortgang project

Begin 2019 is ter ondersteuning van het project de website www.middenbrabant.stagepunt.org  gelanceerd. Op de website kunnen zowel huisartsenpraktijken als stagiairs zich inschrijven. Verder is er voor beide doelgroepen een brochure ontwikkeld met informatie over het Stagepunt Midden-Brabant.

Onlangs is de voortgang van het project besproken. Dit zijn de belangrijkste projectresultaten tot nu toe:

  • Inzicht in arbeidsmarkt en inspelen op mogelijk toekomstige tekorten. Er is een inventarisatie gedaan naar de leeftijdscategorieën van doktersassistenten en praktijkondersteuners in de regio. Opvallend is de piek bij praktijkondersteuners bij de leeftijdscategorie: 40-50 jaar. Bij de doktersassistenten zijn er twee pieken: rond 20-30 en 40-50 jaar.
  • Ontzorging van de huisarts. Het blijkt dat niet de administratieve zaken een struikelblok zijn om geen stagiair te nemen, maar de ervaringen uit het verleden of miscommunicatie tussen de praktijk en school. Het Stagepunt belt praktijken en gaat hierover in gesprek.
  • Positieve ervaring huisarts door ervaren voordelen van een stagiair. Tot dusver zijn 10 stagiairs via het Stagepunt geplaatst. Er wordt gestreefd naar een match van de juiste stagiair in de praktijk en de juiste overgang van school naar praktijk, zodat de huisarts een positieve ervaring heeft.
  • Structurele regionale samenwerking voor het realiseren van stageplaatsen. Er is een stuurgroep ingericht met representanten van de regionale partijen.

Geïnspireerd door dit project?


Meer informatie of ook een aanvraag indienen voor een bijdrage voor het creëren van meer en goede stageplaatsen? Kijk op: https://www.ssfh.nl/stimuleringsregeling/
Lees meer over dit project in artikel: Stagepunt Midden-Brabant slaat brug tussen opleiding en praktijk