Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Voortgang project Leren in de praktijk

De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede stageplaatsen voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en triagisten. Het in 2018 goedgekeurde project Leren in de praktijk is een initiatief van Gezond op Zuid (GoZ)*. Het project is op 20 augustus 2018 gestart en loopt tot en met 19 augustus 2019. Wat is er tot nu toe gerealiseerd?

Projectdoelen

Het project heeft de volgende doelen:

 • Het verbeteren van de kwaliteit van de stages van doktersassistenten.
 • Een toename van het aantal stageplaatsen voor doktersassistenten.
 • Een betere samenwerking tussen de praktijk en onderwijs.

Projectresultaat en voortgang

 1. Een vorm van praktijkleren die leidt tot 10 extra en betere stageplaatsen.
  Voortgang: Er wordt vanuit de student gedacht. Tijdens een intakegesprek met Balans in Welzijn wordt met de student gekeken wat ontwikkelpunten zijn (qua houding en gedrag) waar praktijk en student rekening mee kunnen houden. Er is een 20 weken-schema opgesteld als richtlijn voor stagebegeleider en opleider. In overleg tussen onderwijs en praktijk wordt gekeken naar flexibele instroommomenten. Ook in de zomerperiode wordt gekeken naar de mogelijkheid om stage te lopen.
 2. Een stappenplan over hoe de invulling van praktijkleren optimaal ingericht kan worden voor de betreffende partijen.
  Voortgang: De partijen zijn dit aan het vormgeven.
 3. GoZ en huisartsenpraktijk Van Gent halen meerwaarde uit de begeleiding van stagiaires. De stagiaires komen niet alleen iets halen maar hebben ook iets te bieden.
  Voortgang: Tijdens het intakegesprek met de student wordt hieraan aandacht besteed (wat heeft student te bieden). Neveneffect is ook dat door het begeleiden van stagiairs zittende doktersassistenten bewust worden van hun eigen ‘Leven Lang Leren’. O.a. door thema’s die in het 20 weken-schema aan bod komen ook te communiceren naar de zittende doktersassistenten.
 4. Betere aansluiting op de praktijk.
  Voortgang: De begeleiders van Albeda College komen meer in de praktijk, gaan langs op de stageplek. Dit wordt zeer gewaardeerd door het werkveld. Daarnaast heeft de begeleider regelmatig contact met stagiair en werkplekbegeleider zodat tijdig bijgestuurd en/of ingegrepen kan worden (op houding en gedrag). Ook wordt gekeken naar het bouwen van een simulatieplein (huisartsenpraktijk) op het Albeda College.
 5. Doktersassistenten in opleiding doorlopen de stageperiode in een optimale leer- en werkomgeving.
  Voortgang: Om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de praktijk is de volgorde van het vakkenpakket gewijzigd. Hierdoor zijn de stagiaires beter voorbereid op een intake/sollicitatiegesprek bij GoZ. Daarnaast komen stagebegeleiders uit de praktijk ook langs op het Albeda College.

Opgeleverde producten tot dusver:

 • Gap-analyse
 • In ‘slack’ (digitale omgeving waar zaken omtrent project worden uitgewisseld) wordt een met ‘geleerde lessen’ bijgehouden

Ook een aanvraag indienen?

Wil je meer informatie over dit project, de Stimuleringsregeling of zelf een aanvraag indienen? Kijk op: www.ssfh.nl/stimuleringsregeling

* GoZ werkt samen met Albeda College, Huisartsenpraktijk R.P. van Gent, en Balans in Welzijn