Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Aanvraag Huisartsen Zorg Drenthe goedgekeurd

De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede stageplaatsen voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en triagisten. Huisartsen Zorg Drenthe heeft hiervoor een aanvraag gedaan en deze is goedgekeurd.

Aansluiting aanbod/vraag doktersassistentes en apothekersassistentes

Huisartsen Zorg Drenthe (HZD) heeft een aanvraag gedaan voor een betere aansluiting tussen aanbod en vraag van dokters- en apothekersassistentes. Het project gaat:

  • alle (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken en hun aanbod aan stageplaatsen in kaart brengen (nulmeting).
  • alle praktijken persoonlijk benaderen om te onderzoeken wat de belemmeringen en oplossingen voor het aanbieden van stageplaatsen zijn. Tegelijkertijd worden praktijken bewust gemaakt van de noodzaak van investeringen in verbetering van vraag en aanbod.
  • een plan maken voor meerjarige financiering voor de aanstelling van een praktijkbegeleider stagiaires.
  • de (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken regelmatig informeren over het ‘gat tussen vraag en aanbod’, behaalde resultaten en wie daaraan meewerken.
  • een wervingscampagne met het Alfa-college, huisartsenpraktijken en huisartsenpost starten om zichtbaar te maken hoe leuk het werken in de eerstelijnszorg is. 
  • analyseren of er een ‘kopjaar doktersassistente’ speciaal voor apothekersassistentes kan komen.

Ook een aanvraag indienen?

Wil je meer informatie over deze aanvraag, de Stimuleringsregeling of een aanvraag indienen? Kijk op: https://www.ssfh.nl/stimuleringsregeling/