Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Voortgang project Maak ruimte voor de stagiair

De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede stageplaatsen voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en triagisten. Het in 2018 goedgekeurde project Maak ruimte voor de stagiair is een initiatief van Medicamus samen met CHE, Instituut MEMO en Deltion College. Het project is op 1 november 2018 gestart en loopt tot 31 oktober 2019. Wat is er tot nu toe gerealiseerd?

Over het project Maak ruimte voor de stagiair

Het doel van dit project is het borgen van de continuïteit van de huisartsenzorg op de Noordwest-Veluwe en Zeewolde op de middellange termijn. De samenwerkende partners willen regionaal voldoende mensen opleiden om te voldoen aan de toekomstige vraag naar assistenten en praktijkondersteuners. Zij doen dat door het ontwikkelen van een regionaal stageprogramma. Ook streven zij ernaar dat in iedere huisartsenpraktijk een assistente en/of een praktijkondersteuner de bijscholing stagebegeleider heeft gevolgd. De huisartsenpraktijken krijgen tijdens het project zoveel mogelijk ondersteuning van een projectleider en het projectteam vanuit Medicamus. Meer over het project

Tussentijdse voortgang

Richtlijn stagebegeleiding

Er is een richtlijn stagebegeleiding opgesteld en geaccordeerd door huisartsen en onderwijs.

Bijscholing

Er vonden bijscholingen plaats waaraan tot nu toe 30 medewerkers deelnamen uit de 52 huisartsenpraktijken aangesloten bij Medicamus.

Extra stageplaatsen

Er wordt onderzoek gedaan naar de gerealiseerde stageplaatsen in 2017 versus 2018-2019. Dat is aan het einde van het project gereed.

Ontzorgen van administratie rond de stage

Voorafgaand de stage wordt de stagiair in 4 uur door Medicamus ingewerkt in het zorgdossier (HIS) van de praktijk zodat de stagiair hiermee leert werken. Huisartsen geven aan hierdoor ontzorgd te worden. Lees meer in de digitale brochure.

Overleg onderwijs en huisartsen

Het projectteam komt maandelijks bij elkaar. De projectleider bezoekt alle huisartsengroepen en onderhoudt voor hen de contacten met het onderwijs zoals CHE, Deltion College en Instituut MEMO.

Anders

Het project in de regio borgen onder verantwoordelijkheid van Medicamus wordt opgepakt. Ook loopt de meting naar het aantal gerealiseerde stageplaatsen/aantal aangeboden stages.

Ook een aanvraag indienen?

Wil je meer informatie over dit project, de Stimuleringsregeling of zelf een aanvraag indienen? Kijk op: www.ssfh.nl/stimuleringsregeling