Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Voortgang project Binden en boeien van doktersassistenten aan de huisartsenpost

De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede stageplaatsen voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en triagisten. Het in 2018 goedgekeurde project Binden en boeien van doktersassistenten aan de huisartsenpost is een initiatief van Huisartsenpost Nieuwe Waterweg-Noord (HAP NW in Schiedam) en werkt samen met Huisartsenhulp (Amsterdam), Bloom Communicatie met Zorg, SMASH Huisartsenpost Den Haag, HAP Zoetermeer & Westland/Naaldwijk en een roc. Het project is op 20 augustus 2018 gestart en liep tot 19 augustus 2019. Wat is er gerealiseerd?

Over het project Binden en boeien van doktersassistenten aan de huisartsenpost

Het doel van dit project is om meer doktersassistenten te werven voor de opleiding triagist om de tekorten bij de HAP’s in Zuid-Holland verminderen. Dat kan ook de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost verbeteren waardoor het beperkte aantal doktersassistenten efficiënter valt in te zetten. Meer over het project

Tussentijdse voortgang

Meer doktersassistenten interesseren en behouden voor het werken op de huisartsenpost

Na 1, 2 en 3 jaar volgt er een evaluatie. Iedere huisartsenpost weet hoeveel mensen zijn aangenomen en hoeveel er vertrekken, en waarom.
In 2018 vond een eerste wervingsdag plaats waarop geïnteresseerden een kijkje in een werkdag van een triagist op de huisartsenpost kregen en een gesprek konden aangaan. Daarvan is geleerd dat een avondwerving beter is vanwege werktijden en dat periodiek herhalen nuttig is. Maandelijkse meet & greets zijn ook doeltreffender dan losse sollicitaties. Tegelijkertijd heeft een praktijk niet altijd plek voor een triagist, waarmee vraag en aanbod niet altijd in evenwicht is.

10   – 20 doktersassistenten werven en 12 een contract aanbieden

Aan de wervingsactie hebben 9 mensen meegedaan; een deel ervan kreeg een contract.

Anders

Van het project is verder onder andere geleerd dat doelgroepgerichte communicatie een vak apart is en ook het inzetten van social media als wervingsmiddel. Beide aspecten verdienen meer aandacht.

Ook een aanvraag indienen?

Wil je meer informatie over dit project, de Stimuleringsregeling of zelf een aanvraag indienen? Kijk op: www.ssfh.nl/stimuleringsregeling