Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Maak nog snel gebruik van de Stimuleringsregeling stageplaatsen 2019

In 2019 is nog budget beschikbaar! Zolang dat er is, kunnen (kleine) regionale samenwerkingsverbanden gebruikmaken van de Stimuleringsregeling van SSFH om samen meer stageplaatsen te creëren. Veel regio’s hebben te maken met een oplopend tekort aan doktersassistenten, praktijkondersteuners, triagisten en praktijkverpleegkundigen. In een regionaal samenwerkingsverband is minimaal één partij een huisartsenorganisatie; een andere partij kan onder andere een opleiding zijn. In 2018 en 2019 zijn bijvoorbeeld plannen ondersteund voor het werven van doktersassistenten voor de opleiding triagist, het opzetten van een stagecoördinatiepunt en het aanstellen van een ervaren stagecoördinator. Per plan is maximaal € 25.000, beschikbaar. Wees er snel bij om kans te maken op de financiering van je goede idee.