Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Voortgang project Zorroo zorgt voor opleidingsplaats en stagiair

De huisartsenzorg kan SSFH om een stimuleringsbijdrage vragen voor het creëren van meer en goede stageplaatsen voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en triagisten. Het voor 2019 goedgekeurd project Zorroo zorgt voor opleidingsplaats en stagiair is een initiatief van Zorroo (Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken Huisartsenpost B.V.) en werkt samen met HAP Oosterhout, ROC Tilburg, Kellebeek College, Koning Willem I College en Projectgroep ‘Huisartsenzorg West-Brabant’. Het project is op 1 januari 2019 gestart en loopt tot 1 januari 2020. Wat is er gerealiseerd?

Over het project Zorroo zorgt voor opleidingsplaats en stagiair

Het doel van dit project is het creëren van meer en geoptimaliseerde stageplaatsen bij de aangesloten huisartsenpraktijken bij Zorroo en de Huisartsenpost Oosterhout, zodat er meer gediplomeerde doktersassistentes in de regio zijn. Zij zijn nodig om te voldoen aan de huidige en toekomstige vraag voor de continuïteit van de huisartsenzorg. Meer over het project

Tussentijdse voortgang


Opzetten en verbeteren van de samenwerking onderwijs/huisartsenorganisaties met een coördinator werkvoorziening
Het Kellebeek College wil in principe samenwerken. Met het ROC Tilburg is afgesproken om tot afspraken te komen. Het contact met het Willem 1 College is vooralsnog minimaal omdat er nu maar een paar studenten van alle leerjaren in deze regio wonen.

Verbeteren van de werving van stagiaires en matching van stages

Het streven is dat opleidingen samen met Zorroo stagematches maken. Omdat die hiervoor zelf een proces hebben, wordt gepeild of zij willen samenwerken. Daarnaast vinden steeds meer studenten van een particuliere opleiding de weg naar de coördinator werkvoorziening. Omdat deze aanwas groeit, ontstaan er steeds betere matches.

Minimaal 90 procent van de 36 aangesloten huisartsenpraktijken bij Zorroo biedt om het jaar gedurende 1 schooljaar een geoptimaliseerde stageplaats aan

Van die stageplaats kunnen meerdere stagiairs gebruikmaken met een minimum van 1 stagiair per schooljaar. Op dit moment zijn er 32 mogelijke stageplaatsen. Daarvan bieden nu 22 praktijken een stageplaats tussen nu en een jaar gaan aan, of ze doen dat al. Voor het project deden dat 13 praktijken. Ook zijn er nog 7 praktijken die nog geen stageplaats kunnen aanbieden of die op termijn toezeggen. De bereidwilligheid is er wel en de noodzaak wordt ook gezien. Tot slot zijn er 3 praktijken die een stageplaats willen aanbieden.

Alle 36 huisartspraktijken bezoeken

Bijna alle huisartsenpraktijken zijn bezocht. Voor 4 prakijken gebeurt dat op een moment dat zij daar ruimte voor hebben.

Activiteiten van de projectgroep ‘Huisartsenzorg West-Brabant’

De projectgroep heeft afspraken opgesteld over de prioriteiten voor de regio en de acties die daarbij horen. De doktersassistente-stageplaatsen hebben nu prioriteit. Ook is er kennis en informatie uitgewisseld. Er is onder andere een nieuwsbrief verschenen over de noodzaak van stageplaatsen. De gecombineerde functie triagist/coördinator werkvoorziening blijkt de sleutel te zijn. De huisartsen kennen de coördinator werkvoorziening persoonlijk, waardoor gesprekken plaatsvinden. Meerdere artsen lopen ertegenaan dat doktersassistenten gaan verder studeren.

Minimaal 75 procent van alle praktijken heeft een opgeleide stagebegeleider

Calabris heeft een cursus stagebegeleiding gegeven en in het najaar volgt er weer eentje.
Vanuit 8 verschillende huisartsenpraktijken zijn er aanmeldingen. Ook zijn er praktijken met al veel ervaring en eerder gevolgde trainingen.

Overzicht van vraag en aanbod van stageplaatsen

Er zijn overzichten gemaakt van het aanbod van stageplaatsen en de vraag naar stageplaatsen vanuit particuliere opleidingen. Er is nog geen inzicht in de nodige stageplaatsen voor de roc’s.

Inzichtelijk stageproces en eisen aan stageplaats

Het stageproces en de daarbij behorende eisen zijn inzichtelijk.

Producten

Er wordt onder andere een Handboek ‘optimaliseren stageplaats’ ontwikkeld. Daarin staat alle informatie die nodig is voor het creëren van een stageplaats en stageplekken te optimaliseren. Bij het kennismakingsgesprek krijgen huisartsen het informatiepakket.

Samenwerking met roc’s

De roc’s laten weten dat studenten gemotiveerd zijn, maar dat zij behoefte hebben aan een andere aanpak. Op basis van afspraken met de roc’s wordt gekeken of gesprekken mogelijk zijn met de studenten om de juiste match te maken.

Proces ingericht voor doktersassistenten op zoek naar een werkplek

De praktijken weten dat de coördinator werkvoorziening aanspreekpunt is voor vraag en aanbod van personeel en stagiaires. De coördinator weet welke particuliere stagiaires aan het einde zitten van de opleiding en kan het aanbod van praktijken voorleggen aan de eindejaarstagiaires. Ook verwijst de coördinator doktersassistenten, die vast of invalwerk zoeken, door naar de praktijken die een assistente nodig hebben. Wel is het aanbod aan doktersassistenten beperkt.

Ook een aanvraag indienen?

Wil je meer informatie over dit project, de Stimuleringsregeling of zelf een aanvraag indienen? Kijk op: www.ssfh.nl/stimuleringsregeling