Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Weer krijgen regionale projecten steun vanuit de Stimuleringsregeling stageplaatsen

Aan huisartsenpraktijken en samenwerkende partners, zoals opleidingen, in Flevoland en West-Brabant zijn twee tegemoetkomingen vanuit de Stimuleringsregeling stageplaatsen van SSFH toegekend. De huisartsenzorg heeft te maken met een tekort aan doktersassistenten en praktijkondersteuners. Daarom biedt SSFH een stimuleringsregeling aan voor regionale initiatieven voor meer en betere stageplaatsen.

De twee nieuwe projecten zijn:

Coördinator Beroepspraktijkvorming
Zorggroep West-Brabant wil samen met partners door de inzet van een Coördinator Beroepspraktijkvorming het aantal stageplaatsen van eerstejaars studenten doktersassistenten verhogen. Ook is de coördinator betrokken bij het opstarten van een BBL voor doktersassistenten in de regio West-Brabant.

Intervisie praktijkopleiders doktersassistenten
Medrie gaat in Flevoland driemaal intervisie aanbieden aan praktijkopleiders om doktersassistenten tijdens hun stage goed te begeleiden. Daarna kunnen zij de intervisiebijeenkomsten zelfstandig voortzetten. Hiermee wil de regio huisartsenpraktijken stimuleren meer stageplaatsen voor doktersassistenten te creëren.

Wil je meer informatie over deze aanvragen? Kijk dan op: www.ssfh.nl/stimuleringsregeling/