Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Korte film over Lucie en haar stage als doktersassistente

Hoe zorg je ervoor dat stagiaires op de juiste plek terechtkomen, zodat ze enthousiast blijven voor het vak en in de huisartsenzorg blijven werken? Gezondheidscentrum Gezond op Zuid in Rotterdam laat zien hoe je dat doet. SSFH maakte een video over Lucie, die daar nu werkt als doktersassistente.

Leren in de praktijk

Gezondheidscentrum Gezond op Zuid, huisartsenpraktijk Van Gent, Balans en Welzijn en het Albeda College startten samen een project over hoe praktijkleren binnen de opleiding voor doktersassistenten de kwaliteit en kwantiteit van de stages kan verbeteren. Doktersassistenten, zoals Lucie, doorlopen de stageperiode in een optimale leer- en werkomgeving en raken van toegevoegde waarde voor de praktijken. Omdat opleiding en praktijk naadloos op elkaar aansluiten, raken zij beter toegerust bij het vinden van een baan. Aan het project Leren in de praktijk heeft SSFH financieel bijgedragen vanuit de Stimuleringsregeling stageplaatsen doktersassistenten, praktijkondersteuners, triagisten.

Meer informatie

Bekijk de video (2,19 minuten)

Project Leren in de praktijk