Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Huisartsenzorg biedt carrièreperspectief

Uit het AZW-werkgeversonderzoek van het CBS (2019) blijkt dat 77,4% van de huisartsen en gezondheidscentra momenteel moeilijk vervulbare vacatures heeft. Om te laten zien hoe zinvol en leuk het is om in de huisartsenzorg te werken start de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) de campagne ‘Mijn baan in de praktijk’. Met deze campagne moedigt de SSFH potentiële werknemers aan om een loopbaan in de huisartsenzorg te starten.

Arbeidsmarktcampagne - Mijn baan in de praktijk
De SSFH is de nieuwe arbeidsmarktcampagne “Mijn baan in de praktijk” gestart om mbo- en hbo-studenten en ook zij-instromers te attenderen op hoe waardevol en leuk het is om te werken in de huisartsenzorg. Deze online campagne heeft als doel om de buitenwereld kennis te laten maken met de verschillende banen in de huisartsenzorg en om aan te moedigen een loopbaan in deze zorgtak te starten. Via unieke en persoonlijke videoportretten van praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, doktersassistenten en triagisten benadrukt de campagne de unieke én leuke kanten van het vak. De persoonlijke interactie met de patiënt, het teamwork, de regelmatige werktijden en de verschillende ontwikkelmogelijkheden worden vanuit het platform belicht. “Laten we aan de buitenwereld tonen dat huisartsenzorg prachtig en zinvol is en een mooi carrièreperspectief biedt”, aldus Petra Portengen, voorzitter van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH).

Vol trots werken in de huisartsenzorg
Ruim 75% van de Nederlanders gaat één of meerdere keren per jaar naar de huisarts. De vraag naar huisartsenzorg stijgt, maar het personeelsbestand blijft gelijk of daalt zelfs in sommige regio’s. Het werken in de huisartsenzorg is vaak negatief in het nieuws. De tekorten aan huisartsen, doktersassistenten, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners, de moeite die het kost om aan een stageplek te komen, de agressie op de werkvloer en de werkdruk worden veelvuldig opgepakt door de media. Zonder hieraan voorbij te gaan, wil de SSFH de positieve kanten van huisartsenzorg belichten en zo bijvoorbeeld studenten en zij-instromers warm maken voor de sector. Daarnaast roept de SSFH de zorgprofessionals op om krachtig en vol trots uit te stralen hoe belangrijk het werk is dat zij iedere dag doen.

Personele opgave in de zorg
Naar aanleiding van de petitie van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA)
<<Doktersassistenten: zorgen over patiëntveiligheid>> is op 13 februari het personeelstekort in de huisartsenzorg door de Minister voor Medische Zorg B.J. Bruins in de Tweede Kamer besproken.

“Laat ik vooropstellen dat de doktersassistent van groot belang is voor het bieden van een goede en toegankelijke huisartsenzorg voor iedereen. Dit geldt even zo goed ook voor de andere functies die werkzaam zijn in de teams in de huisartsenzorg. We staan momenteel voor een grote personele opgave die in de hele zorgsector wordt gevoeld. Dit uit zich onder meer in een hoge ervaren werkdruk onder zorgpersoneel en moeilijk vervulbare vacatures”, aldus Bruins (kamerstuk 29 282, nr. 389).

De campagne ‘Mijn baan in de praktijk’ is een gezamenlijk initiatief van de sociale partners aan de cao-tafel Huisartsenzorg, verenigd in de SSFH. Bekijk de inspirerende verhalen uit de Huisartsenzorg hier: https://mijnbaanindepraktijk.nl/