Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Enquête Duurzame Inzetbaarheid

Vanaf 2019 besteedt de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) in een programma extra aandacht aan duurzame inzetbaarheid van de werknemers in de huisartsenvoorziening. Dit gebeurt onder de noemer ‘Goed voor elkaar’. De vraag naar huisartsenzorg is immers in de afgelopen jaren flink gegroeid en de zorgvraag is daarbij ook complexer geworden. Aan de werknemers worden andere eisen gesteld en er wordt om nieuwe skills gevraagd. Werkgevers hebben steeds meer moeite om voldoende en goed gekwalificeerde zorgprofessionals te vinden. De werkdruk kan, mede door deze facetten, als hoog worden ervaren. Temeer omdat te allen tijde de huisartsenvoorziening open moet blijven om de reguliere, chronische en acute zorg op te vangen. Daarom is het belangrijk om als werkgever en werknemer samen aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid, zodat mensen met behoud van gezondheid en welzijn hun functie kunnen blijven uitvoeren op de werkvloer.

Binnenkort beslist SSFH over haar beleidsplan voor 2021 en volgende jaren. Ook daar neemt duurzame inzetbaarheid een belangrijke plaats in. SSFH is uiteraard benieuwd wat je hebt gehad aan de duurzame-inzetbaarheidsactiviteiten van SSFH tot nu toe. En waar je de komende jaren behoefte aan hebt.

SSFH brengt dit d.m.v. een enquête in kaart. Wij hopen van harte dat je de tijd kunt nemen om de vragen te beantwoorden, zodat SSFH nog beter weet wat er leeft en daardoor kan inspelen op de behoeften van de ondervraagden. De enquête neemt circa 10 minuten tijd in beslag. Op deze website zullen wij de resultaten van deze enquête en de vervolgstappen later publiceren!

Deze enquête is inmiddels gesloten, deelname is niet meer mogelijk.