Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Enquête stagebegeleiders en (oud-)stagiairs

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) zet zich al jaren in voor het stimuleren van voldoende stageplaatsen en instroom van nieuwe medewerkers in de huisartsenzorg en gezondheidscentra. Eén van de middelen die SSFH hiervoor inzet zijn vergoedingen voor de praktijkbegeleiding en de stagevergoeding voor de stagiair.

Om te onderzoeken of SSFH in de toekomst deze vergoedingen op eenzelfde manier blijft inzetten of dat het op een andere manier effectiever blijkt, hebben wij een enquête opgesteld. De enquête is onderdeel van een breder onderzoek naar het rendement van de stagevergoedingen van SSFH. Er is een vragenlijst voor de stagebegeleider en voor de (oud-)stagiair opgesteld.

Op deze manier wilt SSFH werken aan gerichte oplossingen om de instroom en het aantal stageplaatsen in de huisartsenzorg en gezondheidscentra te bevorderen.

Deze enquête is inmiddels gesloten, deelname is niet meer mogelijk.