Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Optimalisatie stageplaatsen bij Zorroo door subsidie uit de stimuleringsregeling

Zorroo heeft het doel gesteld om meer en geoptimaliseerde stageplaatsen voor doktersassistenten bij de aangesloten huisartsenpraktijken en de Huisartsenpost Oosterhout te creëren. Hiervoor is een subsidie gekregen vanuit de stimuleringsregeling van SSFH. Met deze subsidie is van 1 januari 2019 tot 31 december 2019 de coördinator werkvoorziening ingezet

De coördinator werkvoorziening heeft eerst de praktijken bezocht om met hen kennis te maken, uit te leggen wat het doel van de functie is en te inventariseren hoeveel stageplaatsen voor doktersassistenten er zijn. Daarbij is er tijdens deze gesprekken een informatiepakketje uitgedeeld en is er bij sommige praktijken kennisgemaakt met de (toekomstige) stagebegeleiders.

Het was voor sommige praktijken niet direct duidelijk wat er komt kijken bij het aanbieden van een stageplaats. Daarom heeft de coördinator werkvoorziening een handboek gemaakt met daarin welke stappen er doorlopen moeten worden van begin tot eind om een stageplaats aan te kunnen bieden. Er staat bijvoorbeeld beschreven wat er geregeld moet worden, hoe de stageplaats en stageperiode geoptimaliseerd kunnen worden en voor welke vergoedingen de praktijk in aanmerking komt, inclusief hoe deze aangevraagd moeten worden. Ook is een cursus stagebegeleiding georganiseerd om op deze manier de nieuwe stagebegeleiders handvatten te geven om een stagiaire te begeleiden. De doktersassistenten die de cursus hebben gevolgd waren enthousiast.

Tijdens de bijeenkomsten van de projectgroep Huisartsenzorg West-Brabant zijn de ervaringen van de coördinator werkvoorziening besproken. Door de positieve uitkomsten hebben de overige partijen besloten om een soortgelijke functie voor de rest van de regio aan te stellen. Dit is de coördinator beroepspraktijkvorming.

Er is een samenwerking ontstaan met Curio en ROC Tilburg door meermaals gesprekken te voeren met de beide opleidingen. Dit heeft geleid tot een open cultuur tussen school en Zorroo. Ook zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt om in de toekomst op een fijne manier te kunnen blijven samenwerken.

Door de huisartsenpraktijken te bezoeken en te ondersteunen bij het opzetten van een stageplaats zijn er 12 stageplaatsen bijgekomen. In totaal bieden 25 praktijken die zijn aangesloten bij Zorroo minimaal 1 keer per 2 jaar een stageplaats aan. Van de 25 stageplaatsen heeft minimaal 88% een daarvoor opgeleide of ervaren stagebegeleider. Er is een cursus stagebegeleiding aangeboden om de stagebegeleider handvatten te geven zodat de kwaliteit van de stage wordt verhoogd.

Tijdens de gesprekken met de huisartsen en doktersassistenten is naar voren gekomen dat een aantal stagiairs na het behalen van hun diploma uiteindelijk niet aan het werk is gegaan als doktersassistente. Om de reden hiervan te achterhalen is er in samenwerking met Curio en ROC Tilburg een enquête verstuurd naar de studenten. De belangrijkste uitkomst is dat bijna de helft van de studenten verder wil studeren op het HBO. De meest gegeven reden hiervoor is dat ze zichzelf nog te jong vinden om te gaan werken.