Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

SSFH Jaarverslag 2019

Het jaarverslag van SSFH van 2019 is gereed en vastgesteld door het SSFH-bestuur. Teruggekeken wordt op een jaar met veel veranderingen. Er werd afscheid genomen van bestuurders en nieuwe bestuurders namen hun zetels in. De cao-partijen huisartsenzorg en SSFH zijn gestart met het programma “Goed voor elkaar”, gericht op duurzaam inzetbaar zijn in de huisartsenzorg. En SSFH maakte het financieel mogelijk dat in december de cao-app huisartsenzorg beschikbaar kwam. Net zoals in 2018 is er geïnvesteerd in het zichtbaar maken van de landelijke en de regionale arbeidsmarkt huisartsenzorg en in het stimuleren van opleidingsplaatsen door samenwerking. De stijgende lijn in het aanvragen van vergoedingen voor stage en stagebegeleiding zette door.

In 2019 zijn verschillende projecten en activiteiten uitgevoerd, deze vallen onder vier programmalijnen:

  • Het huisartsenteam van de toekomst
  • Meer in dialoog
  • Zicht op de arbeidsmarkt, voldoende personeel
  • Samen met de cao-tafel

Daarnaast heeft SSFH in 2019 meer dan 2500 stagevergoedingen verwerkt, beoordeeld en uitbetaald.

Het volledige jaar verslag van SSFH is zoals gebruikelijk hier te downloaden. Daarnaast heeft SSFH een populaire versie gemaakt van het verslag waarin alle activiteiten zijn opgenomen. Die prettig leesbare versie kunt u hier downloaden.