Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Meer ruimte voor begeleiding de sleutel tot voldoende stageplaatsen?

In de zomermaanden heeft SSFH, in opdracht van de cao partijen, onderzoek gedaan naar de stagevergoeding aan stagiairs en de vergoeding voor praktijkbegeleiding. Vanuit verschillende kanalen zijn stagiairs en begeleiders gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Maar liefst 1.778
(oud-)stagiairs en 1.336 stagebegeleiders hebben gehoor gegeven aan onze oproep. Wij willen jullie dan ook enorm bedanken voor de input!

De onderzoeksresultaten geven SSFH richtlijnen hoe het stagebeleid de komende jaren ingericht kan worden. Zo hopen we de komende jaren het tekort aan stageplaatsen aan te pakken en zetten we in op behoud van stagiairs in de branche. De onderzoeksresultaten geven SSFH en cao partijen onderstaande denkrichtingen:

  • Meer ruimte voor begeleiding: ontzorgen van de stagebegeleider zodat zij meer tijd en aandacht kunnen geven aan de stagiair. Ook voor de stagiair is goede begeleiding het belangrijkste aspect om voor een stageplaats te kiezen.

  • Maatwerk: gekeken wordt naar de situatie van herintreders en stagiairs die zich omscholen. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat het wenselijk is om de vergoeding maandelijks te ontvangen i.p.v. na afronding van de stage.

  • Opleiding en ontwikkeling: belangrijke redenen van uitstroom zijn beperkte doorgroeimogelijkheden en te weinig uitdaging. In het nieuwe beleidsplan van SSFH krijgt dit veel aandacht.

  • Voorlichting en imago: werken in de huisartsenzorg is relatief onbekend. De uitdaging is om de beroepen en werkzaamheden in de huisartsenzorg positief onder de aandacht te brengen bij scholieren, herintreders en andere ge├»nteresseerden.