Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Partijen slaan handen ineen om zij-instroom doktersassistenten te stimuleren

Verschillende partijen hebben de handen ineen geslagen en starten een pilot om meer zij-instromers succesvol te laten instromen binnen de huisartsenzorg. De pilot is een uitwerking van de samenwerkingsafspraken tussen de Landelijke huisartsenvereniging (LHV), Stichting Sociaal fonds Huisartsenzorg (SSFH), UWV en de Vereniging van Doktersassistenten (NVDA). Het tekort aan doktersassistenten in huisartsenpraktijken in Nederland is de directe aanleiding om de samenwerking op te zoeken. Partijen starten met een pilot in de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid Holland Centraal waar ROC Mondriaan is aangesloten als samenwerkingspartner.

In de huisartsenpraktijken wordt het tekort het meest ervaren bij de doktersassistenten. Als eerste aanspreekpunt voor de patiënt, visitekaartje van de praktijk en vraagbaak en ondersteuning voor de huisarts is uitval onder assistenten onwenselijk. Dit betekent dat er meer mensen moeten worden opgeleid tot doktersassistent.

Dit project richt zich op:

  • Het aanbieden van een aangepaste BBL opleiding voor kansrijke zij-instromers voor de opleiding doktersassistent in de huisartsenpraktijk.
  • Het doel in deze is het vergroten van het aantal opleidingsplaatsen voor doktersassistenten in het algemeen met kansrijke zij-instromers in dit project in het bijzonder.
  • Een onderzoek naar de mogelijkheden om een dergelijke aanpak te ontwikkelen dat uitvoerbaar is in andere regio’s en beroepsgroepen in de zorg.

Het doel is om in januari 2021 te starten met de werving van kandidaten en werkgevers. De komende periode zullen meer details en updates over het verloop van pilot gepubliceerd worden op www.ssfh.nl.

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Roel Fransen, Projectleider via 06-25269056 of info@ssfh.nl