Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Terugblik op een bewogen 2020

Het bestuur van SSFH kijkt terug op een bewogen 2020. Het COVID-19 virus houdt ons inmiddels al negen maanden in de ban en ook binnen de huisartsenzorg, zorggroepen, huisartsenposten en gezondheidscentra heeft dit een enorme impact. Wij spreken onze bijzondere waardering uit aan iedereen die afgelopen jaar zich extra heeft ingezet om de reguliere en chronische zorg zo goed mogelijk te laten lopen.
Naast deze enorme inzet, waren er ook andere zaken essentieel en wij vinden het belangrijk om daar ook met elkaar op terug te kijken.

Zo heeft SSFH begin 2020 de cao-App Huisartsenzorg in de Apple Appstore en Google Playstore gelanceerd. Een handige App met antwoorden op allerlei vragen rondom de cao Huisartsenzorg. Deze is ondertussen al 8.500x gedownload. Ook de arbeidsmarktcampagne ‘Mijn baan in de praktijk’ was actief. Met als doel om potentiële werknemers te laten zien hoe leuk en zinvol het is om in de huisartsenzorg te werken. Het bereik van de campagne is groot. De campagne levert daarmee een bijdrage aan de aanmoediging aan jongeren om een loopbaan in de huisartsenzorg te overwegen!

Maar dat is nog lang niet alles! Door een expertgroep werd een herzien Kwalificatiedossier Doktersassistent voorbereid. De eerste stappen zijn gezet om te komen tot onafhankelijk assessment en een pilot voor de opleiding Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH) die moet leiden tot de toekenning van een diploma PVH. Verder is er afgelopen jaar ook weer veel aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid, o.a. via de gesprekskaart ‘Het goede gesprek’, binnenkort gevolgd door de gesprekskaart ‘Werkdruk’. Het creëren van kwalitatief goede stageplaatsen gebeurt o.a. via de SSFH-stimuleringsregeling. In het nieuwe beleidsplan van SSFH wordt deze regeling dan ook voortgezet. 2020 is ook het jaar waarin SSFH op LinkedIn actief is geworden en ook via Twitter en Facebook brengen wij de branche onder de aandacht bij potentiële instromers, herintreders en zij-instromers om hen te informeren over de laatste ontwikkelingen rondom SSFH. Dit werpt zijn vruchten af want de website van SSFH heeft in 2020 zo’n 30.000 bezoekers gehad.

Wij kijken ook graag met u vooruit. In het bestuur is er dit jaar veel tijd en aandacht besteed aan het nieuwe beleidsplan van SSFH. In het beleidsplan staan de speerpunten en activiteiten waar SSFH zich vanaf 2021 op gaat focussen. Door de focus te leggen op stages, duurzame inzetbaarheid, (anders) opleiden en digivaardigheden maakt SSFH de komende jaren duidelijk waarvoor zij staat: voldoende gekwalificeerd personeel in een gezond en veilig werkklimaat, nu en in de toekomst.

Wij kijken uit naar een mooie en vruchtbare samenwerking in 2021, waarin we ons blijven inzetten voor het gemeenschappelijk belang: een goede, gezonde en veilige arbeidsmarkt in de huisartsenzorg waar medewerkers met veel werkplezier in willen blijven werken. Voor werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg.

Bestuur en fondsmanagement wensen u en uw dierbaren een goede gezondheid en de beste wensen voor 2021!