Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Stagecoördinatie Zaanstreek en Waterland ten behoeve van SSFH

In de media, in vaktijdschriften en op social media kwam het regelmatig aan de orde: het tekort aan stageplekken voor de opleiding van doktersassistenten. Door een tekort aan goed opgeleide doktersassistenten, tezamen met de toenemende vraag naar huisartsenzorg zou de continuïteit van de huisartsenzorg vroeg of laat in het gedrang komen. 

Daarom zijn Stichting Eerstelijns Zorggroep (SEZ) en Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland (HZW) in 2019 gestart met het ondersteunen van huisartsenpraktijken bij het bieden van stageplaatsen. De doelgroep bestaat uit 127 huisartsen (werkzaam in 85 praktijken of zelfstandig werkzaam).
De ondersteuning moest leiden tot 15 extra stageplaatsen in 2019.    
 
Na een eerste ronde van gesprekken met huisartsenpraktijken in de regio en de vraag aan welke ondersteuning behoefte was, is een set van ondersteunende diensten opgesteld. Die bestond onder andere uit het begeleiden van subsidieaanvragen, het organiseren van intervisiebijeenkomsten en het geven van workshops.

In een vroeg stadium is er een projectgroep samengesteld waarin stagecoördinatoren van opleidingsinstellingen in de regio, doktersassistenten en medewerkers van SEZ en HZW vertegenwoordigd waren.

Het hebben van (herhaald) contact en het afleggen van bezoeken aan huisartsenpraktijken is een belangrijke factor gebleken in het creëren van bewustzijn en het zorgen voor draagvlak bij het bieden van meer stageplaatsen.

Door de bezoeken is er ook een breed netwerk ontstaan van begeleidende
doktersassistenten. Daarbij kon er vanuit SEZ/HZW als een spin in het web worden gefungeerd. Doktersassistenten met ervaring in het begeleiden van stagiaires konden we op die manier in contact brengen met minder ervaren doktersassistenten.

Ook konden de veelgehoorde dilemma’s bij het begeleiden van stagiaires gebundeld teruggekoppeld worden aan de opleidingsinstellingen en kon er meegedacht worden over oplossingen.  

Dit heeft bij één opleidingsinstelling geleid tot een aanpassing in het stagemodel, waardoor minder stageplaatsen nodig zijn. Ook dit draagt zo weer bij aan een oplossing.  

Uiteindelijk is wel gebleken dat het bouwen van een netwerk, het hebben van regelmatig contact en het op de kaart zetten van het belang van stageplaatsen het meeste bijdraagt aan meer stageplaatsen.

Door de corona-periode is de aandacht voor de stageplaatsen even op de achtergrond geraakt, maar zodra er weer ruimte is, pakken SEZ en HZW de activiteiten opnieuw op.

 
Marianne Salentijn

Stichting Eerstelijns Zorggroep