Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Een eenmalig kortingspercentage premieafdracht SSFH in 2021

De corona pandemie heeft ook effect gehad op de activiteiten en projecten van het Sociaal Fonds SSFH in 2020, waardoor in 2020 minder door SSFH is uitgegeven dan begroot. De cao-partijen van de Cao Huisartsenzorg en het bestuur SSFH hebben daarom besloten dit verschil te verrekenen door het toepassen van een eenmalig kortingspercentage op de premieafdracht aan SSFH voor 2021.

Structureel blijft de premieafdracht aan SSFH 0,7%, maar eenmalig voor 2021 wordt hierop een korting aangebracht van 0,1%. Voor de werkgever bedraagt derhalve de premieafdracht aan SSFH in
2021 0,6% van het totale pensioengevend salaris op jaarbasis van alle in het voorafgaande jaar in
dienst zijnde werknemers. In 2021 kan de werkgever maandelijks maximaal 0,086% inhouden op het
brutosalaris van de werknemer als werknemersbijdrage voor bovengenoemde 0,6% van het
pensioengevend salaris.