Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

SSFH zet Stimuleringsregeling stageplaatsen ook in 2021 voort

Steeds meer organisaties in de huisartsen- en eerstelijnszorg hebben een tekort aan personeel. Dit komt mede door een verschuiving van zorgtaken naar de eerstelijnszorg en het gebrek aan stageplaatsen waardoor nieuwe instroom beperkt isRegionale organisatie hebben vaak mooie innovatieve ideeën om het tekort aan te pakken en meer stageplaatsen te creëren. Sinds 2018 kunt u als organisatie in de huisartsenzorg bij Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) subsidie aanvragen om uw idee te realiseren, de zogenaamde stimuleringsregeling.

Het doel van de stimuleringsregeling is om de instroom te vergroten door subsidie te verlenen aan innovatieve projecten in de regio bijdragen om het tekort aan stageplekken aan te pakken. De financiële bijdrage bedraagt maximaal 50% van de projectenkosten. 

Direct aanvragen of meer informatie? Lees hier alles over de stimuleringsregeling.

Laten we samen meer stageplekken creëren!